Subsidie verslavingspreventie, drugs en alcohol
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 08-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-verslavingspreventie-drugs-en-alcohol/
Spring naar het artikel

Deze subsidie is onderdeel van het stedelijk programma Drugs en Alcohol.

U vraagt de subsidie online aan via de oranje knop. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

  • jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
  • eenmalige subsidies vraagt u minimaal 3 maanden voor de start van de activiteiten aan

Het doel van het programma is bijdragen aan een omgeving die veilig is. Een omgeving die signalen op tijd herkent en doorverwijst naar het wijkteam. Dat helpt bij het voorkomen van problemen met drugs en biedt ruimte voor talentontwikkeling. Ook draagt dat bij aan het verminderen van drugs en alcoholproblemen bij jongeren.

Op de pagina blijf helder vindt u meer informatie.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvragen levert u de volgende stukken in:

  • werkplan: beschrijving van de geplande activiteiten (prestaties) met een overzicht kosten en inkomsten
  • een opgave leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de KvK) 
  • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, krijgt u meteen een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Stuur een e-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.