Subsidie veiligheid moskeeën
Gepubliceerd op: 01-03-2022
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-veiligheid-moskee/
Ga naar de hoofdinhoud

Moskeebesturen kunnen eenmalig een subsidie aanvragen om de veiligheid en beveiliging van hun moskee te vergroten en dreiging en risico te verminderen.

De aanvraag kan gedaan worden van 1 maart 2022 tot en met 31 oktober 2022.
Via de knop 'Aanvragen subsidie' dient u uw aanvraag in. Log in met eHerkenning.

Let op
U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina eHerkenning gebruiken.

De subsidie is bedoeld voor het nemen van veiligheidsmaatregelen.
Het kan gaan om bouwkundige, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen.
De veiligheidsmaatregelen moeten bijdragen aan het verminderen van dreiging en risico door intimidatie, vandalisme, inbraak of brandstichting.

 • Voor deze subsidieregeling is 88.888 euro beschikbaar.
 • De subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro per aanvraag.
  Een moskeebestuur kan slechts 1 aanvraag doen.
 • Het verstrekken van de subsidie vindt plaats op volgorde van complete ontvangst, tot het beschikbare budget voor de regeling op is.
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Overzicht van veiligheidsmaatregelen die met de subsidie worden betaald
 • Toelichting hoe die veiligheidsmaatregelen bijdragen aan het verhogen van de veiligheid en hoe die bijdragen aan het verminderen van dreiging en risico
 • Een gespecificeerd overzicht van de kosten, met bijbehorende offertes
 • Als de kosten van de veiligheidsmaatregelen hoger zijn dan het maximale subsidiebedrag: een overzicht van bijdragen van derden
 • Als het gaat om bouwkundige en elektronische veiligheidsmaatregelen: een visuele weergave waar de maatregelen in het pand getroffen worden.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u een ontvangstbevestiging per email.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • U ontvangt een schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan vermeldt het besluit het aan u te verlenen subsidiebedrag en de hieraan verbonden voorwaarden en verplichtingen.

Deze subsidieregeling is bedoeld voor moskeeën met rechtspersoonlijkheid, die gevestigd zijn in Rotterdam.

De volledige regeling, inclusief alle voorwaarden leest u in de Subsidieregeling bijdrage veiligheid moskeeën.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy