Subsidie Zero Emissie Stadslogistiek
Gepubliceerd op: 30-11-2020
Geprint op: 30-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-stadslogistiek/
Ga naar de hoofdinhoud

Minder vrachtverkeer en meer rijden met elektrische voertuigen dragen bij aan een schone en bereikbare stad. De gemeente ondersteunt ondernemers om dat te bereiken.

Projecten in de stad voor efficiënte stadslogistiek of stadslogistiek zonder uitlaatgassen – zero emissie – kunnen eenmalig financieel worden ondersteund. Allerlei projecten kunnen subsidie krijgen, als zij zorgen voor minder vrachtritten of minder emissies. Wel worden projecten uitgesloten die ook in aanmerking kunnen komen voor:

Voor de subsidieaanvraag

U moet eerst een projectplan sturen. Dit heet de vooraanmelding. Daarna stuurt de gemeente u een toetsingsdocument met advies terug. Daarin staat of het projectplan voldoet, of welke aanpassingen u moet doen om wel aan de eisen te voldoen.

Wilt u een vooraanmelding doen? Stuur uw projectplan via de knop 'Vooraanmelding indienen'. Kijk bij Meesturen wat er in uw projectplan moet staan.

Subsidie aanvragen

Heeft u akkoord van de gemeente op uw projectplan? Dien uw aanvraag in via de pagina Labzes. Log in met eHerkenning.

Kijk bij Meesturen naar wat u moet bijvoegen.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer over gebruik van eHerkenning.

Hoogte subsidie

 1. Het subsidieplafond is € 2.000.000
 2. Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
 3. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten.
 4. De subsidie bedraagt maximaal € 100.000 per project.

Het indienen van zowel de vooraanmelding als de subsidieaanvraag is gratis.

Bij de vooraanmelding

Let op: beschrijf alle punten als hieronder omschreven en houd daarbij dezelfde volgorde aan.

1. Omschrijving van de activiteiten en op te leveren resultaten (1 pagina)

2. Toelichting eisen (maximaal 2 pagina's)

 • het project draagt kwantitatief, onderbouwd en aantoonbaar bij aan efficiëntere of emissieloze stadslogistiek in Rotterdam
 • het project bevat ten minste een fysiek resultaat en beperkt zich niet tot activiteiten die slechts tot rapporten leiden zoals onderzoeken, haalbaarheidsstudies en verkenningen
 • het project is bedoeld voor bedrijfsvoering
 • het project heeft een vernieuwend karakter
 • het project wordt binnen twee maanden na subsidieverlening gestart en uiterlijk twee jaar na de start en uiterlijk op 31 december 2024 afgerond
 • het project is opschaalbaar en kan na de subsidieperiode worden voortgezet
 • het project projectidee kan worden overgenomen en toegepast door andere partijen
 • het project levert een zichtbaar resultaat met nieuwswaarde en uitstraling

3. Gespecificeerde begroting (maximaal 2 pagina's)

 • aanvrager draagt minstens 50% van de kosten zelf bij
 • hoogte van het gevraagde subsidiebedrag
 • onderbouwing van de noodzaak van de subsidie
 • redelijkheid van de verhouding tussen subsidiebedrag en resultaat

4. Planning (maximaal 2 pagina's)

Bij de subsidieaanvraag

 • het aangepaste projectplan
 • het toetsingsdocument dat u heeft ontvangen na de vooraanmelding
 • een de-minimisverklaring
 • een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan een half jaar

De vooraanmelding

 • na het indienen van de vooraanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging per email
 • binnen 4 weken ontvangt u een advies per email. Dit advies bestaat uit één van de volgende drie opties:
 1. de subsidieaanvraag formeel in te dienen;
 2. de subsidieaanvraag op onderdelen aan te passen en daarna de subsidieaanvraag formeel in te dienen;
 3. de subsidieaanvraag niet in te dienen.

De subsidie

 • na de subsidieaanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze mail staat ook uw dossiernummer.
 • binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit.
 • als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u het besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden.
 • aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van de officiële en volledige subsidieaanvraag. Dit is de digitale aanvraag waarbij ook alle aanvullende en juiste documenten zijn ingediend.

Let op: de beslistermijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.

Ondernemers die een project uitvoeren in Rotterdam.

U komt in aanmerking als:

 • uw bedrijf minimaal drie maanden als onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • u een project gaat uitvoeren dat leidt minder ritten met vracht of voor minder emissies van het voertuig.
 • uw project nieuwswaarde heeft en door andere partijen kan worden uitgevoerd. Hiervoor is het delen van kennis en resultaten een van de vereisten aan het project.

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt, staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is en hoe dat bedrag is berekend. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Accountantsverklaring

Bij een subsidiebedrag vanaf 50.000 euro is een accountantsverklaring nodig. De accountant moet daarin de kosten aangeven die zijn gemaakt voor het project.

Overige voorwaarden

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening en het gemeenteblad subsidieregeling Lab ZES 2020-2024.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy