Spring naar het artikel

Voor kleine en lokale activiteiten die eenmalig zijn vraagt u bij Snelloket een kleine subsidie aan.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met DigiD (voor burgers) of met eHerkenning (voor bedrijven).
Let op: Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

De formulieren zijn helaas niet in alle browsers goed in te vullen. U moet de formulieren daarom eerst downloaden, opslaan en vervolgens als PDF-bestand in Adobe Acrobat Reader openen.

Dien op tijd uw aanvraag in

De aanvraag dient u minimaal vijf weken voordat de activiteit plaatsvindt in.
Het advies van een cultuurscout is verplicht. Zorg ervoor dat u het advies heeft voordat u een aanvraag indient.

Advies van de Cultuurscout

De cultuurscout adviseert de gemeente over de activiteit en het subsidiebedrag. De cultuurscout van het gebied in Rotterdam waar de activiteit is, geeft het advies. Uw aanvraag wordt alleen behandeld met dit advies. U neemt hiervoor zelf contact op met de cultuurscout. De cultuurscout kan helpen bij het downloaden en invullen van het aanvraagformulier.

De cultuurscout stuurt het advies naar de coördinator van het Snelloket. Hierna dient u online uw aanvraag in, uw aanvraagformulier moet u dan uploaden.

Dit is een eenmalige subsidie. Meer informatie vindt u op de pagina's Kunst en Cultuur en eenmalige subsidies.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier mee.

 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 5 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze toegankelijke subsidie is vooral gericht op:

 • nieuwe, vrije of kleine kunst- en cultuur activiteiten in de gebieden
 • aanvragers die de normale procedure nog te grote stap vinden

Vraagt u aan voor een vereniging, stichting? Vraag aan met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Heeft u deze niet? Vraag een e-herkenning dan aan.

LET OP:

 • Het advies van de cultuurscout is bij het indienen al bij de coördinator van het Snelloket binnen. Alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het is uw verantwoordelijkheid te controleren of de cultuurscout het advies over uw aanvraag heeft opgestuurd.
 • Leest u, voordat u het aanvraagformulier invult, de regels en voorwaarden van het snelloket goed door.
 • U kunt het ingevulde formulier tijdens de online aanvraag uploaden.

Overige voorwaarden

Op uw subsidieaanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie dan is. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.