Subsidie snelloket
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-snelloket/
Ga naar de hoofdinhoud

Voor kleine en lokale eenmalige activiteiten, kunt u bij het Snelloket een kleine subsidie aanvragen.

Let op: Het advies van een cultuurscout is verplicht. Zorg ervoor dat de gemeente dit advies heeft voordat u een aanvraag indient.

Subsidie Snelloket niet meer aan te vragen in 2020

Het budget van de regeling Snelloket is uitgeput en de regeling is opgeheven. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Nieuwe regeling in 2021

Vanaf 1 januari 2021 start een andere regeling. Deze regeling heet de Lokale culturele programmering en werkt met coördinatoren en een programmeerbudget per gebied. Als u een activiteit wilt uitvoeren, kunt u vanaf 1 januari 2021 contact opnemen met de LCP-coördinator van uw gebied. We verwachten in het najaar van dit jaar hierover een bericht op deze website te publiceren. Meer informatie vindt u op de pagina subsidie Lokale culturele programmering.

Advies van de Cultuurscout

De cultuurscout adviseert de gemeente over de activiteit en het subsidiebedrag. De cultuurscout van het gebied in Rotterdam waar de activiteit is, geeft het advies. Uw aanvraag wordt alleen behandeld met dit advies. U neemt hiervoor zelf contact op met de cultuurscout. De cultuurscout kan helpen bij het downloaden en invullen van het aanvraagformulier.

De cultuurscout stuurt het advies naar de coördinator van het Snelloket. Hierna dient u online uw aanvraag in, uw aanvraagformulier moet u dan uploaden.

Dit is een eenmalige subsidie. Meer informatie vindt u op de pagina Kunst en Cultuur.

De aanvraag van de subsidie is gratis.

Deze toegankelijke subsidie is vooral gericht op:

 • nieuwe, vrije of kleine kunst- en cultuur activiteiten in de gebieden
 • aanvragers die de normale procedure een nog te grote stap vinden

Vraagt u aan voor een vereniging, stichting? Vraag aan met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en deze is dan verantwoordelijk. Heeft u geen eHerkenning? Vraag dan e-herkenning aan.

LET OP:

 • het advies van de cultuurscout is bij het indienen al bij de coördinator van het Snelloket binnen. Alleen dan wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Het is uw verantwoordelijkheid te controleren of de cultuurscout het advies over uw aanvraag heeft opgestuurd.
 • lees voordat u het aanvraagformulier invult de beleidsregels en voorwaarden van het snelloket goed door.
 • u kunt het ingevulde formulier tijdens de online aanvraag uploaden.

Overige voorwaarden

 • De totale begroting van het project mag niet hoger zijn dan € 5.000 (incl. BTW). Het maximaal aan te vragen bedrag bedraagt 70% van de totale begroting en het maximaal aan te vragen subsidiebedrag is € 2.000,- (incl. BTW).
 • Aanvragen voor onderdelen of voorbereiding van grote culturele projecten waarvan de begroting in totaal meer dan € 5.000,- bedraagt, worden niet in behandeling genomen.
 • Er kan maximaal één keer per jaar subsidie worden aangevraagd voor dezelfde activiteit en niet vaker dan drie jaar. Het eerste jaar kan maximaal € 2.000,- worden aangevraagd, het tweede jaar maximaal € 1.500,- en het laatste jaar maximaal € 1.000,-. Daarnaast worden subsidieverzoeken voor overwegend dezelfde activiteiten waarvoor eerder in hetzelfde jaar een aanvraag is ingediend, niet in behandeling genomen. Voor nieuwe edities van een bestaand project kan wel een subsidieverzoek worden ingediend.
 • Als voor een activiteit of project subsidie wordt aangevraagd bij het Snelloket, staan de andere subsidiemogelijkheden van de afdeling Cultuur van de gemeente Rotterdam niet meer open.
 • Aanvragen voor activiteiten die hoofdzakelijk worden georganiseerd voor de eigen achterban/doelgroep/kring worden niet gehonoreerd.
 • Daarnaast geldt dat als door Rotterdam Festivals en/of de Popunie een financiële bijdrage is toegekend voor een activiteit of project, niet voor diezelfde activiteit of datzelfde project bij het Snelloket subsidie kan worden aangevraagd. Als de aanvraag bij Rotterdam Festivals en/of de Popunie nog in behandeling is, dient de aanvrager dus eerst die beslissing af te wachten.
 • Beleidsregels Kunst en Cultuur

Op uw subsidieaanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie dan is. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.