Spring naar het artikel

Met deze regeling kunnen inwoners van Rotterdam een bijdrage ontvangen voor het slopen hun brom- of snorfiets.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met uw DigiD (voor burgers).

Doe eerst de kentekencheck!
Controleer of u voldoet aan de voorwaarden voordat u uw brom- of snorfiets inlevert bij een erkend demontagebedrijf.

Met deze regeling wil de gemeente de Rotterdamse luchtkwaliteit verbeteren. Ook is een doel om de overlast van oude, vervuilende brom- en snorfietsen beperken.

De bijdrage is € 300 voor het slopen van een brom- of snorfiets ouder dan 2010. Als uw aanvraag is goedgekeurd, wordt de € 300 op uw rekening overgemaakt.

U hoeft alleen de demontageverklaring in te leveren. Let op onderstaande stappen voordat u aanvraagt:

 1. zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden.
 2. lever de te slopen brom- of snorfiets in bij een erkend demontagebedrijf.
 3. het demontagebedrijf vult een demontageverklaring in en ondertekent deze.
 4. als u een ingevulde en ondertekende demontageverklaring heeft, dient u uw aanvraag in.
 5. deze demontageverklaring moet u uploaden bij uw aanvraag.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met daarin het bedrag.

Eigenaren van brom- en snorfietsen die ouder zijn dan 2010 en die in Rotterdam wonen. Deze subsidieregeling is alleen beschikbaar voor burgers.

Om subsidie te aan te vragen moet:

 • u voor 10 oktober 2017 en tot het moment van aanvragen ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Rotterdam
 • u voor 10 oktober 2017 eigenaar zijn van de te slopen bromfiets
 • de brom- of snorfiets ouder zijn dan 2010. Dat betekent dat de Datum Eerste Toelating is voor 1 januari 2010 (dus 2009, 2008, enz.). Dit vindt u op het kentekenbewijs
 • de brommer, scooter of snorfiets een voertuigcategorie L hebben, met classificatie L1e, L2e of L6e. Dit is vermeld in het kentekenbewijs
 • de brom- of snorfiets worden gesloopt bij een RDW erkend demontagebedrijf
 • voertuigen voor mensen met een beperking of motorrijtuigen met beperkte snelheid komen niet in aanmerking.

Er mag per inwoner van Rotterdam voor maximaal één brom- of snorfiets subsidie aangevraagd worden.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50

 • zorg ervoor dat u voldoet aan de voorwaarden
 • lever de te slopen brom- of snorfiets in bij een erkend demontagebedrijf
 • het demontagebedrijf vult een demontageverklaring in en ondertekent deze
 • als u een ingevulde en ondertekende demontageverklaring heeft, dient u uw aanvraag in via DigiD
 • deze demontageverklaring moet u uploaden bij uw aanvraag
 • uw brom- of snorfiets moet ouder zijn dan 2010, dus een Datum Eerste Toelating hebben voor 2010 (dus 2009, 2008 etc)
 • in uw kentekenbewijs moet voertuigcategorie L staan vermeld met voertuigclassificatie L1e, L2e of L6e
 • u moet inwoner zijn van Rotterdam en bij de gemeente staan ingeschreven voor 10 oktober 2017 en nog steeds op moment van subsidieaanvraag
 • als uw brom- of snorfiets aan de voorwaarden voldoet, moet u deze laten slopen bij een erkend demontagebedrijf
 • het demontagebedrijf vult een demontageverklaring in en ondertekent deze
 • de demontageverklaring voegt u toe aan de subsidieaanvraag
 • uw brom- of snorfiets moet gesloopt zijn na 15 januari 2018 en voor 1 januari 2019

De bijdrage is € 300 voor het slopen van een brom- of snorfiets ouder dan 2010.  Er mag per inwoner van Rotterdam voor maximaal één brom- of snorfiets subsidie aangevraagd worden. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u daarover een brief waar het bedrag in wordt genoemd. Het vrij te besteden bedrag (€ 300) wordt na ongeveer 14 dagen op uw rekening overgemaakt.

U moet uw brom-of snorfiets laten slopen bij een RDW erkend bedrijf.

De volgende bedrijven zijn in Rotterdam gespecialiseerd in het demonteren van brom- en snorfietsen:

Autodemontagebedrijf De Polder
Vliststraat 39
3044 RT Rotterdam
Tel 010-4150389

Romein Autodemontage
Chroomstraat 33
3067 GN Rotterdam
Tel 010-4216581

Autosloperij De Populier
Nikkelstraat 97
3067GR Rotterdam
Tel 010-4216500

Bij deze bedrijven kunt u uw brom- of snorfiets gratis laten slopen, als u deze zelf langsbrengt.

Er zijn nog meer RDW erkende demontagebedrijven in Rotterdam, maar deze demonteren niet altijd brom- of snorfietsen.

Een demontageverklaring is een ondertekende verklaring van het demontagebedrijf dat uw brommer of snorfiets gesloopt is. Door te klikken komt u op een leeg demontageformulier.

Nee, deze subsidieregeling is alleen voor burgers.