Subsidie scholingsvouchers
Gepubliceerd op: 21-08-2020
Geprint op: 27-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-scholingsvouchers/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Rotterdams Scholingsfonds geeft subsidie aan Rotterdammers die willen omscholen, herscholen of bijscholen naar banen waar veel werk voor is.

Deze subsidie wordt uitgegeven in de vorm van een voucher. Met deze voucher kunnen Rotterdammers passend onderwijs betalen. Daarmee vergroten zij hun kans op langdurig betaald werk in sectoren waar nog veel banen zijn.

Online aanvragen

Let op: Om de subsidie Scholingsvoucher aan te vragen, moet u

 1. eerst bij het Leerwerkloket een scholingsadvies aanvragen. Meld u daarvoor aan op de website Leren en werken Rijnmond en volg de instructies.
 2. alle vereiste gegevens toevoegen. Deze vindt u in het veld 'Meesturen'.

Heeft u het scholingsadvies van het Leerwerkloket en alle gevraagde gegevens? Dan vraagt u de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.

De scholingsvoucher heeft een waarde van maximaal € 2.500. Aanvragen is gratis.

U stuurt de volgende gegevens mee met uw aanvraag:

 • een advies van het LeerWerkLoket
 • een overzicht van de kosten van de opleiding. Dit kan zijn:
  - een door het LeerWerkLoket opgevraagde offerte van de school/opleider of
  - een factuur, opgave of verklaring van de school/opleider
 • een van de volgende bewijsstukken (om te bewijzen dat u tot de doelgroep behoort):
  - een diploma MBO opleiding uit 2020 of 2021, of
  - een document van het UWV waaruit blijkt dat u een WW-uitkering ontvangt of
  - een uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand, waarop staat dat u een uitkering ontvangt van de gemeente Rotterdam op grond van de Participatiewet dan wel Bbz 2004
 • Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen
 • De periode van beslissen kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • Als de aanvraag niet compleet is, wordt de beslisperiode tijdelijk gestopt
 • Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht

U kunt de scholingsvouchers aanvragen als u woont in de gemeente Rotterdam en:

 • u recht heeft op een uitkering in het kader van de Participatiewet dan wel Bbz 2004, of
 • u een WW uitkering ontvangt die binnen drie maanden eindigt, of
 • u schoolverlater bent en een mbo-opleiding in 2020 of 2021 succesvol heeft afgerond, in een sector waar geen werk meer in is.

De subsidie kan alleen worden gegeven als:

 1. het om scholing gaat tot en met mbo-niveau 4
 2. de scholing aansluit op banen waar veel werk voor is
 3. de scholing erkend is door een van de volgende instanties:

Voor meer informatie of vragen:

 • neemt u contact op met uw scholingsadviseur
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam

Onder de kosten die kunnen worden gesubsidieerd via een scholingsvoucher vallen de:

 • directe kosten van de scholing, inclusief btw
 • daarbij behorende kosten voor verplichte leermiddelen, zoals boeken (uitgaande van praktijkgerichte modulaire scholing op MBO-niveau)

Ja. Als u een scholingsvoucher wilt, is toetsing van de criteria en een adviesgesprek verplicht.

Nee, een aanvraag voor subsidie Scholingsvoucher moet uiterlijk gedaan zijn de dag voor de scholing begint.