Subsidie scholingsvouchers
Gepubliceerd op: 21-08-2020
Geprint op: 20-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-scholingsvouchers/
Ga naar de hoofdinhoud

Het Rotterdams Scholingsfonds geeft subsidie aan Rotterdammers die willen omscholen, herscholen of bijscholen naar banen waar veel werk voor is.

Deze subsidie wordt uitgegeven in de vorm van een voucher. Met deze voucher kunnen Rotterdammers passend onderwijs betalen. Daarmee vergroten zij hun kans op langdurig betaald werk in sectoren waar nog veel banen zijn.

Online aanvragen

Let op: Om de subsidie Scholingsvoucher aan te vragen, moet u

 1. zich eerst melden bij het Leerwerkloket voor scholingsadvies. Meld u daarvoor aan op de website Leren en werken Rijnmond en volg daar de instructies.
 2. alle vereiste gegevens toevoegen. Deze vindt u in het veld 'Meesturen'.

Heeft u het scholingsadvies van het Leerwerkloket en alle gevraagde gegevens? Dan vraagt u de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'.

De scholingsvoucher heeft een waarde van maximaal € 2.500.

Aanvragen is gratis.

U stuurt de volgende gegevens mee met uw aanvraag:

 • het scholingsadvies van het LeerWerkLoket;
 • een overzicht van de kosten van de opleiding. Dit kan zijn:
  - een door het LeerWerkLoket opgevraagde offerte van de school/opleider of
  - een factuur, opgave of verklaring van de school/opleider
 • een document waaruit blijkt dat u een uitkering ontvangt (als dit van toepassing is);
 •  een document waaruit blijkt dat u geen recht heeft op een vergoeding via de scholingsregeling van het UWV, als u een WW-uitkering ontvangt.

Heeft u bij een andere organisatie voor deze opleiding ook subsidie of een financiële bijdrage aangevraagd? Stuur dan het besluit van de organisatie op. Of een verklaring met de stand van zaken van de aanvraag.

 • Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen
 • De periode van beslissen kan 1 keer worden verlengd met 12 weken
 • Als de aanvraag niet compleet is, wordt de beslisperiode tijdelijk gestopt
 • Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht

U kunt de scholingsvouchers aanvragen als u:

 1. woont in de gemeente Rotterdam en
 2. 18 jaar of ouder bent, maar nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Ontvangt u één van de volgende uitkeringen?

 • Bijstandsuitkering
 • IOAW
 • IOAZ

Dan kunt u de scholingsvoucher niet aanvragen via deze pagina.
U vraagt de scholingsvoucher aan via uw contactpersoon van de gemeente.

BBZ en Tozo

Ontvangt u een uitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz), of de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? En voldoet aan de eerste twee voorwaarden?
Dan komt u wel in aanmerking.

De subsidie kan alleen worden gegeven als:

 • het om scholing gaat tot en met mbo-niveau 4 of
 • scholing op hbo-niveau met een leer-werktraject dan wel een baangarantie of
 • een Associate degree opleiding.

De scholing moet voldoen aan de volgende eisen:

 • sluit aan op banen waar veel werk voor is of
 • sluit niet aan op de arbeidsmarkt maar heeft een baangarantie
 • de scholing is erkend is door een van de volgende instanties:

Voor meer informatie of vragen:

 • neemt u contact op met uw scholingsadviseur
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam

Onder de kosten die kunnen worden gesubsidieerd via een scholingsvoucher vallen de:

 • directe kosten van de scholing, inclusief btw
 • daarbij behorende kosten voor verplichte leermiddelen, zoals boeken

Ja. Als u een scholingsvoucher wilt, is toetsing van de criteria en een adviesgesprek verplicht.

Nee, een aanvraag voor subsidie Scholingsvoucher moet uiterlijk gedaan zijn de dag voor de scholing begint.