Subsidie voor samenwerkende eigenaren van panden in winkelgebieden
Gepubliceerd op: 05-01-2021
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-samenwerkende-pandeigenaren-winkelgebieden/
Ga naar de hoofdinhoud

Om het hart van wijken aantrekkelijk te houden, is samenwerking van de eigenaren van de panden in winkelgebieden nodig. Als u samen wilt werken met andere pandeigenaren, kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.
U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina gebruik van eHerkenning.

Als samenwerkende eigenaren van panden in een winkelgebied kunt u subsidie aanvragen voor het inhuren van ondersteuning:

 • Om te komen tot een gebiedsprofiel waar zo veel mogelijk eigenaren van panden in het winkelgebied zich in kunnen vinden;
 • Om ondernemers te werven waarvan het aanbod past binnen een gebiedsprofiel waar veel eigenaren van panden in het winkelgebied zich in kunnen vinden.

Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per winkelgebied per jaar.

 • Een offerte van de in te huren partij
 • Als subsidie aangevraagd wordt voor het werven van ondernemers, het gebiedsprofiel op basis waarvan geworven gaat worden
 • Verklaring aanvraag subsidie samenwerking vastgoedeigenaren winkelgebieden - PDF
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Collectieven van tenminste drie pandeigenaren die in hetzelfde winkelgebied panden bezitten.

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • Uw aanvraag is voor een winkelgebied;
 • Uw aanvraag wordt ondersteund door ten minste drie eigenaren van panden in het betreffende winkelgebied;
 • De eigenaren van panden die de aanvraag ondersteunen bezitten tenminste 30% (bij gebiedsprofiel) of 60% (bij werving) van de panden in het betreffende winkelgebied;
 • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 50% van de kosten;
 • Het maximale subsidiebedrag is € 20.000 per winkelgebied per jaar;
 • De nadere regels leest u in de officiële bekendmakingen op de website van de rijksoverheid.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy