Subsidie rolstoelgeschikte woningen
Gepubliceerd op: 01-11-2022
Geprint op: 07-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-rolstoelgeschikte-woningen/
Ga naar de hoofdinhoud

Door het tekort aan grote rolstoelgeschikte woningen stelt de gemeente een financiële bijdrage beschikbaar aan woningcorporaties die het initiatief nemen om in de stad grote rolstoelgeschikte woningen te realiseren.

Online aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Lees meer hierover op de pagina Gebruik van eHerkenning.

  • Een subsidie bedraagt per woning ten hoogste € 20.000, inclusief Btw en exclusief een eventuele een onderrijdbare keuken.
  • Per aanvrager kan ten hoogste een bedrag van € 100.000 per jaar worden verstrekt exclusief eventuele onderrijdbare keuken.
  • De subsidie voor de onderrijdbare keuken bedraagt ten hoogste € 10.000, inclusief Btw.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

Het subsidieplafond bedraagt voor het kalenderjaar 2022 € 200.000 en voor het kalenderjaar 2023 € 200.000 exclusief de kosten voor eventuele onderrijdbare keukens. Het subsidieplafond voor onderrijdbare keukens bedraagt voor het kalenderjaar 2022 € 100.000 en voor het kalenderjaar 2023 € 100.000. Indien het plafond voor 2022 niet volledig wordt uitgeput, wordt het resterende bedrag toegevoegd aan het plafond voor 2023.

Bij de subsidieaanvraag behoort te worden bijgevoegd:

  • een plan van aanpak opgesteld volgens de instructies die zijn opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze subsidieregeling;
  • een kopie van de notariële eigendomsakte waaruit blijkt dat de aanvrager de eigenaar is van de woning.

2022

Een subsidieaanvraag voor activiteiten die starten in 2022 kan worden ingediend vanaf 1 december 2021 tot en met 30 september 2022. De subsidieaanvraag wordt binnen 13 weken behandeld. Het volledige subsidiebedrag wordt na oplevering van de werkzaamheden en controle binnen 14 dagen beschikbaar gesteld.

2023

Een subsidieaanvraag voor activiteiten die starten in het jaar 2023 kan worden ingediend vanaf 1 november 2022 tot en met 30 september 2023. De subsidieaanvraag wordt binnen 13 weken behandeld. Het volledige subsidiebedrag wordt na oplevering van de werkzaamheden en controle binnen 14 dagen beschikbaar gesteld.

Voor de subsidie komen uitsluitend woningcorporaties in aanmerking die een grote rolstoelgeschikte woning willen realiseren in een gebied waar naar oordeel van het college vraag is naar deze woningen, welke voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en aan de aanvullende eisen zoals opgenomen in bijlage 1, het Handboek voor toegankelijkheid en de Standaard Wegenbouw Details van Stadsontwikkeling.

Het college verbindt aan de subsidieverstrekking de volgende verplichtingen:

  • de collectieve woningaanpassingen worden gerealiseerd met inachtneming van de geldende wettelijke eisen;
  • de activiteiten voor het kalenderjaar 2022 worden gestart voor 31 december 2022 en de activiteiten voor het kalenderjaar 2023 worden gestart voor 31 december 2023;
  • de activiteiten zijn volledig gerealiseerd binnen 18 maanden na het subsidieverstrekkingsbesluit;
  • de woning waarvoor subsidie is verstrekt behoudt deze functie gedurende ten minste 20 jaar vanaf de vaststelling van de subsidie;
  • er dient een doelgroephuurcontract te worden toegevoegd aan het huurcontract waarin is opgenomen dat het huishouden binnen twee jaar dient te verhuizen wanneer de medisch urgent persoon niet meer staat ingeschreven op het adres.

De volledige regeling vindt u op de website lokale regelgeving van de overheid.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy