Subsidie pitcher perfect 010
Gepubliceerd op: 21-01-2019
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-pitcherperfect010/
Spring naar het artikel

Heeft u een idee voor een kunst- of cultuurproject? Presenteer uw plan tijdens Pitcher Perfect 010 en hoor direct of u subsidie ontvangt.

Twee pitchrondes per jaar

Inschrijven kan steeds in de maanden maart en september. Projecten mogen op het moment van de pitchavond nog niet zijn gestart.

Tijdens een Pitcher Perfect 010-avond presenteert u uw plan in maximaal vijf minuten aan een publiek. Samen met de andere pitchers bepaalt u aan het einde van de avond welke initiatieven een subsidie krijgen.

Per avond doen maximaal twintig deelnemers mee. Er is geen jury en publiek is van harte welkom.

Het subsidiebedrag is maximaal € 10.000 per project. Het totaal beschikbare subsidiebedrag per pitchronde is € 90.000.

Bij het indienen van de aanvraag wordt gevraagd naar: 

  • een korte projectbeschrijving (u kunt hiervoor het format Pitcher Perfect 010 gebruiken of een eigen document)

  • een beknopte begroting inclusief het gevraagde subsidiebedrag (maximaal € 10.000)

Binnen twee weken na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode hoort u of u wel of niet kunt meedoen. 

De pitchavonden zijn bedoeld voor Rotterdammers met een kunst- of cultuurproject in Rotterdam die niet terecht kunnen bij de bestaande subsidieregelingen van de gemeente. 

Doet u mee namens een vereniging of stichting? Regel de aanvraag met eHerkenning. De vereniging of stichting is dan verantwoordelijk en niet u persoonlijk.

De subsidie is eenmalig en u kunt maximaal één keer per jaar een aanvraag doen voor Pitcher Perfect 010. Bekijk de spelregels:  

Nog vragen:

  • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar helpdeskcultuur@rotterdam.nl of bel naar de afdeling Cultuur via (010) 267 19 03

  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar subsidie@rotterdam.nl of bel (010) 267 48 50

  • over andere zaken? Bel met 14 010

\