Subsidie noodfonds corona
Gepubliceerd op: 22-06-2020
Geprint op: 01-03-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie biedt noodsteun aan instellingen in de cultuur- en sportsector die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt.

De noodsteun is bedoeld om belangrijke onderdelen van de sport- en culturele infrastructuur te behouden ter overbrugging tot en met 31 december 2020. Het gaat om steun voor bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting. Deze subsidie geldt voor een aantal sociaal ondernemers zoals deze gedefinieerd zijn in de subsidieregeling.

Subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag kon van 28 oktober t/m 10 november 2020 ingediend.

De verwachting is dat de corona maatregelen een probleem vormen bij het volledig herstel van culturele sector en de sportsector. Voor de periode na 1 september 2020 worden de mogelijkheden voor ondersteuning daarom verder onderzocht.

 • inschrijving in de Kamer van Koophandel
 • statuten of huishoudelijk reglement
 • jaarrekening 2019
 • begroting 2020
 • indien van toepassing, de aanvraag steun uit de Rijkscultuurfondsen als vitaal onderdeel van de regionale culturele infrastructuur en het minimale matchingsbedrag.
 • Formulier 'Aanvullende vragen' (t.z.t. op te vragen via e-mail)
 • Een subsidieaanvraag kon tot uiterlijk op 10 november 2020 ingediend worden.
 • De regeling treed vanaf 28 oktober 2020 officieel in werking.
 • Het college beslist uiterlijk 1 december 2020.

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die een belangrijke plek innemen in de Rotterdamse sport- en culturele infrastructuur. De exacte doelgroep staat beschreven in de Subsidieregeling Rotterdamse corona noodsteun 2020. Waar onderstaande tekst afwijkt, geldt de exacte tekst van de subsidieregeling.

Sportorganisaties

Voor sportorganisaties geldt dat zij activiteiten uitvoeren die passen binnen het gemeentelijk beleid van het taakveld Sport. De activiteiten dragen bij aan het behoud van de basisinfrastructuur van publieke sportvoorzieningen. Het gaat om organisaties die een exploitant zijn van sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en/of sportvelden) en hiervoor een structurele subsidie- of inkooprelatie met de gemeente hebben.

 

Culturele organisaties

Voor culturele organisaties geldt dat deze een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur en alle instellingen die in het verdelingsvoorstel cultuurplan 2021-2024 zijn opgenomen, zoals vastgesteld door het College van B&W op 22 september 2020.

Sociaal ondernemers

Sociaal ondernemers zijn ondernemers die positieve impact willen maken, door in hun onderneming zowel financieel als maatschappelijk positief te willen renderen. Hierbij werken ze vaak met een doelgroep van kwetsbare Rotterdammers die veel begeleiding vragen.

Meer informatie over de voorwaarden leest u in de Subsidieregeling Rotterdamse corona noodsteun 2020 deel II.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar 14 010.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.