Subsidie noodfonds corona
Gepubliceerd op: 22-06-2020
Geprint op: 12-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-noodfonds-cultuur-sport/
Spring naar het artikel

Deze subsidie biedt noodsteun aan instellingen in de cultuur- en sportsector die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt.

De noodsteun is bedoeld om belangrijke onderdelen van de sport- en culturele infrastructuur te behouden ter overbrugging tot 1 september 2020. Het gaat om steun voor bedrijfsvoering, zoals lopende kosten voor bijvoorbeeld personeel of huisvesting.

Subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag kon van 1 juli 2020 tot uiterlijk op 18 juli 2020 ingediend worden.

De verwachting is dat de corona maatregelen na september 2020 nog een probleem vormen bij het volledig herstel van culturele sector en de sportsector. Voor periode na 1 september 2020 worden de mogelijkheden voor ondersteuning daarom verder onderzocht.

 • inschrijving in de Kamer van Koophandel
 • statuten of huishoudelijk reglement
 • jaarrekening 2019
 • begroting 2020
 • indien van toepassing, de aanvraag steun uit de Rijkscultuurfondsen als vitaal onderdeel van de regionale culturele infrastructuur en het minimale matchingsbedrag.
 • Een subsidieaanvraag kon tot uiterlijk op 18 juli 2020 ingediend worden.
 • De regeling treed vanaf 17 juli 2020 officieel in werking.
 • Het college beslist binnen drie weken na 17 juli 2020

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die een belangrijke plek innemen in de Rotterdamse sport- en culturele infrastructuur. De exacte doelgroep staat beschreven in de Subsidieregeling Rotterdamse corona noodsteun 2020.

Sportorganisaties

Voor sportorganisaties geldt dat zij activiteiten uitvoeren die passen binnen het gemeentelijk beleid van het taakveld Sport. De activiteiten dragen bij aan het behoud van de basisinfrastructuur van publieke sportvoorzieningen. Het gaat om organisaties die een exploitant zijn van sportvoorzieningen (zwembaden, sporthallen, gymzalen en/of sportvelden) en hiervoor een structurele subsidie- of inkooprelatie met de gemeente hebben.

 

Culturele organisaties

Voor culturele organisaties geldt dat deze een structurele subsidierelatie met de gemeente hebben voor het uitvoeren van activiteiten die vallen onder het beleid van het taakveld Cultuur. Deze organisaties moeten een positief advies hebben ontvangen van de RRKC voor cultuurplanperiode 2021 - 2024. Ook kunnen instellingen die als vitaal onderdeel van de culturele infrastructuur in aanmerking komen voor Rijkssteun, van dit noodfonds gebruik maken om te voldoen aan de matchingsverplichting van de gemeente.

Meer informatie over de voorwaarden vindt u op de website van de Overheid op de pagina Subsidieregeling Rotterdamse corona noodsteun 2020.

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar 14 010.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.
\