Subsidie voor Makers
Gepubliceerd op: 01-11-2021
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-makers/
Ga naar de hoofdinhoud

De subsidieregeling Makers 2021 ondersteunt Rotterdamse makers in de culturele en creatieve sector die na de grote gevolgen van de coronacrisis voor hun beroepspraktijk een stap vooruit willen maken.

De beschikbare subsidie was €300.000, maar is nu op.
U kunt geen aanvraag meer indienen.

De regeling biedt de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan zowel de artistieke als de zakelijk-organisatorische ontwikkeling van Rotterdamse makers in de culturele en creatieve sector en biedt ruimte voor experiment, verdieping en professionalisering, zonder dat dit direct hoeft te leiden tot een eindproduct dat wordt gepresenteerd aan het publiek.

 • Een subsidie bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 7.500 per aanvrager.
 • Een aanvrager kan maximaal 1 aanvraag indienen.

U moet een projectplan en een sluitende begroting meesturen.

Let op: samen niet meer dan 5 A4-tjes.

Projectplan

Een projectplan bevat ten minste de volgende elementen:

 • de doelstelling van de aanvraag.
 • een beschrijving van de activiteiten.
 • een beschrijving hoe de activiteiten de aanvrager helpen in het bereiken van de aangegeven doelstelling.
 • een toelichting in welke mate de activiteiten een aantoonbare bijdrage leveren aan ten minste een van de beleidsspeerpunten op het gebied van cultuur.

Sluitende begroting

Een sluitende begroting voor de beschreven activiteiten, inclusief een opgave van de aanvragen die bij derden zijn ingediend voor een subsidie, sponsoring of een vergoeding voor dezelfde activiteiten.

Let op: Van een sluitende begroting is sprake wanneer de totale kosten volledig worden gedekt door inkomsten inclusief het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Meesturen in geval van organisatie

 • Geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • Statuten

De complete aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond van €300.000 is bereikt.
De uitslag is uiterlijk binnen 14 werkdagen na indienen bekend.

Deze subsidie is voor Rotterdamse makers of collectieven van makers die professioneel werkzaam zijn in de creatieve en culturele sector als scheppend kunstenaar of ontwerper.

Niet voor subsidie in aanmerking komen rechtspersonen of natuurlijke personen die:

 • jaarlijks subsidie ontvangen op basis van het Cultuurplan;
 • onderdeel zijn van de Rotterdamse Culturele Basis;
 • subsidie ontvangen hebben in het kader van de Tijdelijke werkbijdrage Productie, Presentatie en Research van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam;
 • subsidie ontvangen op basis van de Subsidieregeling Impulsregeling Cultuur; of
 • subsidie ontvangen uit de landelijke BIS-regeling of meerjarig van een van de Rijksfondsen.

Lees de volledige voorwaarden in de Subsidieregeling Makers 2021.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy