Subsidie kunst cultuur gebieden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-06-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-kunst-cultuur-gebieden/
Spring naar het artikel

Voor kleinschalige en lokale culturele activiteiten.

Er kan geen subsidie meer aangevraagd worden voor deze regeling.

Er komt einde van dit jaar een nieuwe regeling met een andere financieringssystematiek. Daarvan wordt u t.z.t. via deze pagina op de hoogte gebracht.

  • voor deze subsidie zijn eenmalige- en jaarsubsidies beschikbaar
  • de activiteiten moeten passen bij de plannen van de gebieden en de beleidsregels
  • de aanvragen worden beoordeeld op de punten van de beleidsregel

Kunst en cultuur in de gebieden is een subsidie voor kleine en lokale activiteiten. Daarom wordt er maximaal een subsidie van € 7.500 verleend. De aanvraag voor de subsidie is gratis.

Gebruik de checklist om te zien wat u moet meesturen.

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

U kunt deze subsidie aanvragen voor activiteiten in de wijken van Rotterdam voor kunst- en cultuuractiviteiten door amateurs en professionals.

Vraagt u aan voor een vereniging of stichting?
Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk.
Heeft u deze niet? Vraag eHerkenning aan.

Nog vragen:

  • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
  • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • over andere zaken: neem contact op of bel 14 010.