Subsidie Jeugdpreventie 2021
Gepubliceerd op: 08-04-2020
Geprint op: 13-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jeugdpreventie-2021/
Spring naar het artikel

De subsidie is voor organisaties die preventieve ondersteuning bieden aan de Rotterdamse jeugd van 0 tot 18 jaar.

Het doel is het versterken van kansen voor kinderen en jongeren en voorkomen dat problemen ernstiger worden.

Sluitingstermijn

De sluitingstermijn voor preventieve aanpakken en interventies voor het jaar 2021 is voorbij. U kunt nog wel een project- en innovatiesubsidie aanvragen. De aanvraag moet wel uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteiten ingediend zijn.

Let op! Als u subsidie wilt aanvragen voor innovatieve jeugdpreventieactiviteiten die in 2020 plaatsvinden, ga dan naar de pagina subsidie jeugdpreventie 2020.

Doelen subsidie

 • stimuleren en versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren en/of het voorkomen en terugdringen van psychische problemen
 • ondersteunen en versterken van kinderen en jongeren met ouders met psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking
 • versterken van opvoedvaardigheden van (aanstaande) ouders
 • voorkomen en terugdringen van middelengebruik en verslaving bij jongeren

Meer informatie over de achtergrond en bedoeling van deze subsidieregeling, vindt u in de beleidsnotitie (pdf). De voorwaarden voor het ontvangen van een subsidie staan in de subsidieregeling 2021.

De volgende informatie kan relevant zijn voor (de onderbouwing van) uw aanvraag:

Deze subsidie aanvragen is gratis.

Voor de online aanvraag van deze subsidie levert u de volgende stukken in:

Bij het aanvragen van project- en innovatiesubsidie 2021 vult u het formulier subsidieaanvraag project- en innovatiesubsidie 2021 (pdf) in en stuurt u de volgende bijlagen mee:

2. Opgave leden van bestuur

3. Statuten/ bestuurs- of huishoudelijk reglement

Dossiernummer

Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.

Beslistermijn

Als u een subsidie online aanvraagt, moet de gemeente hierover binnen 8 weken beslissen. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 12 weken. In gevallen waarin de aanvraag betrekking heeft op het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is ingediend, start de beslistermijn op de dag na die waarop de gemeentebegroting is vastgesteld. Zolang de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn tijdelijk gestopt. Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht.

Beschikking

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is bedoeld voor professionele organisaties/rechtspersonen in het domein van jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling.

Let op: De subsidieregeling is niet bedoeld voor het aanvragen van subsidie voor:

 • Jeugdhulp
 • Onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’
 • schoolmaatschappelijk werk en voorschools maatschappelijk werk
 • sociaal medische indicaties en kinderopvang plus
 • voorzieningen voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten
 • mentoring
 • couleur locale
 • welzijn en jongerenwerk

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat aangegeven of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met de beschikking kunt u een bezwaar indienen.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
Neem contact op met het team Subsidieadministratie per mail via subsidie@rotterdam.nl of bel naar het gemeentelijk informatienummer 14 010.

Heeft u inhoudelijke vragen?
Mail dan naar jeugdpreventiemo@rotterdam.nl.

\