Subsidie Jaar van de taal 2021
Gepubliceerd op: 18-12-2020
Geprint op: 27-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-jaar-van-de-taal-2021/
Ga naar de hoofdinhoud

Deze subsidie is bedoeld voor activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Voor het aanvragen van deze subsidie geldt: Alle activiteiten moeten in 2021 starten en uiterlijk 31 december 2021 afgerond worden.

Let op

U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2'. Lees hier meer over op de pagina Gebruik van eHerkenning.

Deze subsidie is specifiek voor activiteiten of initiatieven die bijdragen aan de doelen van het Jaar van de taal 2021. In dit Jaar van de taal wordt door diverse acties aandacht gegenereerd voor laaggeletterdheid en worden laaggeletterde Rotterdammers bereikt en toegeleid naar taalcursussen. Professionals of de directe omgeving van laaggeletterde Rotterdammers worden geactiveerd om mensen te helpen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.

Eisen

De activiteiten voldoen in ieder geval aan één of meer van de volgende eisen:

1. de activiteit draagt bij aan het vergroten van de kennis over:

 • laaggeletterdheid bij professionals en de omgeving van laaggeletterde Rotterdammers;
 • het positieve effect van taalverbetering op het gebied van werk, geld, ontwikkeling en gezondheid

2. de activiteit draagt bij aan het bereiken en toeleiden van laaggeletterde Rotterdammers naar taalcursussen;

3. de activiteit draagt bij aan het organiseren, activeren en faciliteren van een team taal. Een team taal betreft een team van professionals vanuit organisaties in het sociaal domein en bedrijven die zich inzetten voor mensen die taalproblemen ervaren in hun dagelijks leven, bijvoorbeeld op het gebied van werk, opleiding, gezondheid, ontwikkeling, opvoeding van de kinderen, financiën.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

 • Een korte beschrijving van de activiteit(en)
 • Een begroting met een specificatie van de kosten
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Subsidie wordt verstrekt aan rechtspersonen die activiteiten organiseren in het kader van het Jaar van de taal 2021. Rechtspersonen die aanvragen kunnen indienen zijn bijvoorbeeld:

 • taalaanbieders
 • vrijwilligersorganisaties
 • wijkgerichte bewoners- of belangenorganisaties
 • sociaal ondernemers; maatschappelijke organisaties
 • scholen
 • bedrijven
 • instellingen

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk voordat u aanvraagt eerst de subsidieregeling en voorwaarden:

Subsidieregeling Jaar van de taal 2021.

U vindt de voorwaarden in:

de Algemene Wet Bestuursrecht en

de Subsidieverordening Rotterdam.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy