Subsidies integratiebeleid
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 18-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-integratiebeleid/
Spring naar het artikel

Met het integratiebeleid proberen we bij te dragen aan een gelijkwaardige en volwaardige positie van elke burger in Rotterdam.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Bij het opstellen van uw aanvraag kunt u de leidraad (pdf) gebruiken.

U vraagt subsidie aan voor de volgende doelen:

 • Gelijke behandeling: Discriminatie
 • Gelijke positie: Homo-emancipatie
 • Gelijke positie: Emancipatie
 • Basis op Orde: integratie van migranten

Subsidie wordt aangevraagd voor:

 • kleine projecten van (semi-)vrijwilligersorganisaties voor maximaal € 10.000
 • nieuwe, innovatieve projecten voor maximaal € 20.000

De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • Projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Begroting en dekkingsplan
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Deze subsidie is bedoeld voor professionele- en vrijwilligersorganisaties. Zij zetten zich in op het gebied van integratie, emancipatie (inclusief homo-emancipatie) en het bestrijden van discriminatie.

Het integratiebeleid in Rotterdam is uitgewerkt in de beleidsregel Volwaardig meedoen in Rotterdam (pdf). Hierin vindt u meer informatie over:

 • het aanvragen van de subsidie
 • de voorwaarden
 • het doel van de subsidie.
 • de uitvoeringslijnen.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen bezwaar indienen.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.