Subsidie Integratie
Gepubliceerd op: 02-08-2019
Geprint op: 14-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-integratie/
Spring naar het artikel

De subsidie integratie is gericht op participatie van nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen.

De subsidie is voor professionele- en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor integratie. Met hun activiteiten helpen zij nieuwkomers hun weg te vinden in de Rotterdamse samenleving en zo snel mogelijk Nederlands spreken.

Online subsidie aanvragen

U vraagt deze subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

Bij het opstellen van uw aanvraag kunt u de leidraad (pdf) gebruiken.

Subsidiedoelen

Nieuwe Rotterdammers die vanuit het buitenland naar onze stad komen:

 • vinden hun weg in de Rotterdamse samenleving
 • spreken zo snel mogelijk Nederlands
 • nemen de regie over hun eigen leven
 • nemen naar vermogen deel aan de samenleving
 • zijn geaard in de Rotterdamse samenleving
 • kunnen terugvallen op een netwerk dat breder is dan de eigen gemeenschap
 • zijn bekend met de rechten en plichten binnen de Nederlandse rechtsstaat en handelen daarnaar

Soorten subsidieaanvragen

Er is ruimte voor subsidieaanvragen die:

 • netwerkvorming buiten de eigen groep stimuleren
 • voorbereiden op (en helpen met) eerste stappen naar participatie en actief worden
 • de doelgroep bekend maken met de gang van zaken, gangbare normen en waarden.
 • stimuleren dat migrantenorganisaties die bereik hebben onder mensen met een vluchtelingenachtergrond, samenwerken met en verwijzen naar professionele organisaties. Bijvoorbeeld door het stimuleren van deelname aan taaltrajecten, formulierenhulp, budgetcoaching, zo nodig schuld- of andere hulpverlening.

Let op: u kunt geen subsidie aanvragen voor toeleidingstrajecten naar werk/opleiding (dit valt onder inkoop van Werk&Inkomen of Jongerenloket).
 

Toetsing subsidieaanvraag

Bij de toetsing wordt gekeken of de subsidieaanvraag:

 • inhoudelijk meerwaarde heeft
 • anders van aard is dan al ingekochte programma’s voor nieuwkomers
 • is voor maatschappelijke begeleiding voor statushouders gedurende de eerste twee jaar na vestiging in Rotterdam

Doelgroep van de subsidie

De subsidie is voor activiteiten voor en begeleiding van:

 • statushouders
 • gezinsmigranten (inburgeringsplichtigen die geen vluchtelingen achtergrond hebben)
 • inburgeringsplichtigen van voor 2013 (onvoltooide inburgering)
 • Rotterdammers die kwetsbaar zijn als gevolg van een vluchtelingenachtergrond

De aanvraag van de subsidie is gratis.

 • Projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • Begroting en dekkingsplan
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement (bij organisaties)
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele- en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten op het gebied van integratie kunnen deze subsidie aanvragen.

Subsidievoorwaarden

Bekijk voordat u deze subsidie aanvraagt eerst de voorwaarden in:

Beschikking

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.
 

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur dan een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel naar (010) 267 48 50.