Subsidie groene daken
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-groene-daken/
Spring naar het artikel

Groene daken geven Rotterdam een groener uiterlijk. Ook helpen ze bij regenafvoer en zorgen ervoor dat het dak langer mee gaat.

Deze subsidie is beschikbaar tot eind 2019, of zolang er geld beschikbaar is.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'subsidie aanvragen'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

Alle typen groene daken komen in aanmerking, als:

 • het groene dak bestaat uit de volgende lagen: wortelwerende laag, drainage, voedingsbodem (substraat) en vegetatie
 • de minimaal aan te leggen groene oppervlakte 10 m2 is
 • de opslag voor water minimaal 25 liter per m2 groen dak is
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van het groene dak goed en netjes is gedaan

Als uw groene dak klaar is moet u een verantwoording indienen. Hiervan krijgt u opnieuw een brief van de gemeente. Het geld wordt op zijn laatst vier weken na deze brief op uw rekening overgemaakt.

U heeft een bouwvergunning nodig als uw dak moet worden aangepast. Meestal zijn voor extensieve groene daken geen aanpassingen aan het dak nodig. Vraag altijd advies aan een constructeur.

Intensieve groene daken zijn zwaarder en daarvoor moet uw dak geschikt worden gemaakt. In dat geval is een bouwvergunning nodig. U neemt u dan contact op met de afdeling Bouw en-Woningtoezicht van Stadsontwikkeling.

Meer informatie vindt u op de websites Rotterdam climate initiative en groene daken.

De aanvraag is gratis.

 • een bewijs van tekenbevoegdheid (organisaties, bedrijven)
 • bewijs van eigendom, bijvoorbeeld een kopie van de (koop)akte of een uittreksel uit de kadastrale legger
 • machtiging, als de aanvrager niet de eigenaar is
 • foto of kaart of technische tekening van het dak
 • productinformatie met het aantal l/m2 waterbufferend vermogen (dus niet in Vol.%)
 • planning werkzaamheden
 • een begroting / offerte (uren, hoeveelheden en materialen) van kosten van de begroeid dak voorzieningen, met het aantal m2 en de opbouw
 • aanvraagformulier subsidie Groene Daken
 • formulier voor het vaststellen van de subsidie (doc)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie is € 20 per m2 afgemaakt groen dak voor particulieren in 2017-2018.
In 2019-2020 is de subsidie maximaal € 15 per m2 afgemaakt groen dak voor particulieren.

Voor sociale verhuurders en bedrijven is de subsidie 50% van de kosten. Dit is tot maximaal € 20 per m2 afgemaakt groen dak in 2017-2018. In 2019-2020 is de subsidie maximaal € 15 per m2.

De wettelijke termijn voor een reactie op uw aanvraag is 13 weken. Meestal lukt het om sneller te reageren. Nadat u heeft gehoord dat u subsidie krijgt, moet u binnen drie maanden beginnen met het maken van een groen dak.

Nadere regels subsidie voor de aanleg van begroeide daken 2016-2020 (pdf)

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Informatiepunt Duurzaam Rotterdam
E-mail: groenedaken@rotterdam.nl
Telefoon: (010) 489 54 89

 • beschermt tegen UV-straling en temperatuurschommelingen waardoor uw dakbedekking 1,5 tot 2x langer meegaat
 • werkt geluiddempend, zowel binnen als buiten
 • neemt stofdeeltjes op uit de atmosfeer en vormt een buffer tegen luchtvervuiling
 • vangt regenwater op en voeren het vertraagd af, waardoor het riool minder wordt belast als het hard regent
 • levert een bijdrage aan een duurzame stad en een beter klimaat
 • zorgt voor een groenere stad

De kosten voor de aanleg van een groen dak hangen af van de kwaliteit en kenmerken van het bestaande dak, het type begroeiing en van de uiteindelijke inrichting.

De gemiddelde aanlegkosten variëren van € 45/m2 tot € 100/m2 voor een extensief dak. Intensieve daktuinen zijn beginnen bij  €120/m2.

 • stap 1: laat een gecertificeerd bureau beoordelen of uw dakconstructie geschikt is. Voor de aanleg van een groen dak met een dunne laag met sedumplantjes zijn nagenoeg alle platte en licht hellende daken geschikt.
 • stap 2: vraag een of meerdere offertes aan bij ‘groene’ dakdekkersbedrijven. Denkt u ook aan een dakonderzoek. Dit is nodig om de geschiktheid van uw dakconstructie te beoordelen
 • stap 3: ga na of u een bouwvergunning nodig heeft
 • stap 4: vraag subsidie aan bij de gemeente Rotterdam
\