Subsidie groenblauwe schoolpleinen
Gepubliceerd op: 08-05-2019
Geprint op: 15-10-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-groenblauwe-schoolpleinen/
Spring naar het artikel

Basisscholen in Rotterdam kunnen subsidie krijgen voor de aanleg van een groenblauw schoolplein.

Een groenblauw schoolplein biedt een avontuurlijke plek in het groen die uitnodigt tot spel en buitenlessen. Bovendien is er aandacht voor opvang en afvoer van regenwater.

Let op! U kunt de subsidie niet meer aanvragen. De subsidie kon aangevraagd worden van 16 mei tot en met 19 juli 2019.

Het doel van deze subsidie is meer school- en buurtkinderen buiten te laten spelen, meer groen in de stad te realiseren en de stad klimaatbestendiger te maken.

Beschikbaar bedrag

De gemeente heeft € 400.000 beschikbaar van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2020. Een school kan maximaal € 80.000 aan subsidie krijgen, verdeeld als volgt:

•          Maximaal € 8.000 voor ontwerp van het schoolplein;

•          Maximaal € 62.000 voor aanleg van het schoolplein;

•          Maximaal € 5.000 voor beheer van het schoolplein;

•          Maximaal € 5.000 voor organisatie activiteiten voor buurtkinderen.

Als na de eerste subsidieronde nog subsidiegeld over is, kan dit worden verdeeld in een tweede ronde. Uiterlijk 1 december 2019 is bekend of er een tweede subsidieronde komt.

De aanvraag is gratis.

a. Motivatieformulier Groenblauwe schoolpleinen 2019

b. Ten minste twee foto’s van uw huidige schoolplein.

c. Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement

d. Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)

  • de subsidie kon van 16 mei tot en met 19 juli 2019 aangevraagd worden
  • uiterlijk 12 weken na sluiting van de aanvraagtermijn hoort u of u subsidie krijgt

Alle basisscholen in Rotterdam, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs. Scholen die al gebruik gemaakt hebben van een gemeentelijke subsidie om het schoolplein groener of klimaatvriendelijk in te richten, kunnen geen aanvraag meer indienen.

Meer weten over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? Stuur een e-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

Heeft u vragen over de subsidie zelf? Stuur dan een mail naar Miranda Nauta (m.nauta@rotterdam.nl) of Elijan Bes (epc.bes@rotterdam.nl).