Subsidie GGZ collectieve preventie
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 13-02-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-ggz-collectieve-preventie/
Spring naar het artikel

Deze subsidie heeft als doel om geestelijke gezondheidsproblemen bij jeugd te voorkomen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

 • jaarlijkse subsidie vraagt u elk jaar aan vóór 1 juni
 • eenmalige subsidies vraagt u minimaal drie maanden voor de start van de activiteiten aan
 • eenmalige subsidies experiment overdracht interventies Bureau Frontlijn Samen Leren en Amigo’s (indienen uiterlijk 31 december 2018)

Manieren om het doel te halen:

 • op tijd herkennen door jeugdprofessionals en ouders van geestelijke gezondheidsproblemen (GGZ) en problemen die hieruit volgen
 • aanmoedigen van het melden en op tijd verwijzen naar het wijkteam of hulp van het wijknetwerk
 • vergroten van beschermende zaken die bijdragen aan ontwikkelen van talent, veiligheid en het voorkomen van GGZ problemen
 • meer informatie over uitvoering en kwaliteitscriteria voor experiment overdracht interventies Bureau Frontlijn Samen Leren en Amigo’s     

De aanvraag is gratis.

Voor het aanvragen van deze subsidie moet u de volgende stukken aanleveren:

 • Werkplan: een omschrijving van de activiteiten met inkomsten en uitgaven
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook in het uittreksel van de KvK) 
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Aanvragen voor volgend jaar worden binnen 8 weken na de begrotingsbehandeling in de Raad beslist.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Professionele instellingen voor Jeugdzorg en Maatschappelijke Ontwikkeling.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u daartegen een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.