Subsidie gevelverbetering
Gepubliceerd op: 15-04-2020
Geprint op: 04-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-gevelverbetering/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om eigenaren van panden aan de Boulevard-Zuid te stimuleren de gevel van hun pand op te knappen.

Deze subsidieregeling loopt tot 30 juni 2023.

U kunt de 50% subsidieregeling Gevelaanpak aanvragen als u eigenaar van een winkelpand, of ondernemer bent in een winkelpand op de volgende adressen:

 • Beijerlandselaan 65 tot en met 123
 • Beijerlandselaan 112 tot en met 204
 • Groene Hilledijk 214 tot en met 256
 • Groene Hilledijk 179 tot en met 215
 • Groene Hilledijk 145 tot en met 177
 • Groene Hilledijk 164 tot en met 210

Online subsidie aanvragen in 3 stappen

 1. Vul samen met de bouwinspecteur op locatie het vooropnameformulier in.
  Voor Alliantie Hand in Hand is dit Angela Soemo-Soekhan.
 2. Verzamel alle documenten/stukken die nodig zijn voor de subsidie-aanvraag.
 3. Heeft u alle benodigde documenten/stukken binnen, vraag dan de subsidie via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op

 • Met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk
 • Logt u in met eHerkenning? U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket 'EH2'. Lees hier meer over op de pagina gebruik van eHerkenning.

Na uw online aanvraag wordt u geïnformeerd of u gebruik kunt maken van deze subsidieregeling. Na ontvangst van uw beschikking kunt u aan de slag.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 voor een enkele winkelunit en een maximum van € 25.000 voor een dubbele winkelunit.

Het aanvragen van de subsidie zelf is gratis.

 • Het vooropname formulier: volledig ingevuld en ondertekend door de aanvrager en bouwinspecteur
 • 1 offerte per onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden
 • Een ondertekende Verklaring de-minimissteun (PDF) - indien van toepassing
 • De benodigde vergunningen - indien van toepassing
 • Toestemmingsverklaring pandeigenaar - indien van toepassing
 • Het uittreksel KvK - indien van toepassing
 • De statuten - indien van toepassing

Zodra u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. Binnen 20 weken wordt een besluit genomen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden. Na afronding van uw gevelverbetering moet u een verantwoording inleveren.

De subsidie geldt alleen voor het vervangen van een winkelpui en het plaatsen van open rolluiken, inclusief bijkomende gevelwerkzaamheden.

Aanvraagregels

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

 • Uw aanvraag moet passen binnen het beeldkwaliteitsplan
 • Voor uw subsidieaanvraag is een vooropnameformulier ingevuld door een inspecteur van Bouw & Woningtoezicht
 • Kosten van leges en vergunningen en kosten gemaakt voor indiening van de subsidieaanvraag vallen niet onder de subsidie

Subsidieregeling

De inhoud van deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de de door het college van B&W vastgestelde Subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van de subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Zijn er verschillen tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling.

Wijziging subsidieregeling

De einddatum van de regeling is gewijzigd, alsmede de adressen die ervoor in aanmerking komen. Klik op deze zin en de link er naartoe opent.

 

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy