Subsidie gevelverbetering
Gepubliceerd op: 15-04-2020
Geprint op: 25-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-gevelverbetering/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente stelt subsidie beschikbaar om eigenaren van panden aan de Boulevard-Zuid te stimuleren de gevel van hun pand op te knappen.

Deze subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.

Bent u eigenaar van, of ondernemer in een winkelpand aan de Groene Hilledijk 262 t/m 296, Groene Hilledijk 217 t/m 273 of Beijerlandselaan 165 t/m 179? Dan kunt u de 50% subsidieregeling Gevelaanpak Boulevard-Zuid aanvragen.

Voorbereiding subsidieaanvraag

  1. Vul samen met de bouwinspecteur op locatie het vooropnameformulier in.
  2. Verzamel alle documenten/stukken die nodig zijn voor de subsidie-aanvraag.

Online subsidie aanvragen

Heeft u alle benodigde documenten/stukken binnen, vraag dan de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Let op: Logt u in met eHerkenning? Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. U heeft dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’.
Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Dat helpt u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Na uw online aanvraag wordt u geïnformeerd of u gebruik kunt maken van deze subsidieregeling. Na ontvangst van uw beschikking kunt u aan de slag.

De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 voor een enkele winkelunit en een maximum van € 25.000 voor een dubbele winkelunit.

Het aanvragen van de subsidie zelf is gratis.

  • Het vooropnameformulier
  • 2 offertes per onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden
  • Een ondertekende Verklaring de-minimissteun (PDF) - indien van toepassing
  • De benodigde vergunningen - indien van toepassing
  • Toestemmingsverklaring pandeigenaar - indien van toepassing
  • Het uittreksel KvK - indien van toepassing
  • De statuten - indien van toepassing

Zodra u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer. Binnen 20 weken wordt een besluit genomen.

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het subsidiebedrag en de voorwaarden. Na afronding van uw gevelverbetering moet u een verantwoording inleveren.

De subsidie kan aangevraagd worden door eigenaren van of ondernemers in winkelpanden op de volgende adressen:

  • Groene Hilledijk 262 t/m 296
  • Groene Hilledijk 21 t/m 273
  • Beijerlandselaan 165 t/m 179

De subsidie geldt alleen voor het vervangen van een winkelpui en het plaatsen van open rolluiken, inclusief bijkomende gevelwerkzaamheden.

Aanvraagregels

Voor uw aanvraag gelden de volgende regels:

  • Uw aanvraag moet passen binnen het beeldkwaliteitsplan
  • Voor uw subsidieaanvraag is een vooropnameformulier ingevuld door een inspecteur van Bouw & Woningtoezicht
  • Kosten van leges en vergunningen en kosten gemaakt voor indiening van de subsidieaanvraag vallen niet onder de subsidie

Subsidieregeling

De inhoud van deze pagina is met zorg samengesteld. Deze informatie kan echter afwijken van wat er in de de door het college van B&W vastgestelde Subsidieregeling gevelaanpak Boulevard Zuid is opgenomen. Bekijk daarom de volledige tekst van de subsidieregeling voor alle criteria, voorwaarden en verplichtingen. Zijn er verschillen tussen de informatie op deze pagina en die in de subsidieregeling, dan moet u uitgaan van de tekst in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy