Subsidie (elektrische) fietsen maaltijdbezorgers
Gepubliceerd op: 04-01-2018
Geprint op: 22-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-elektrische-fietsen-maaltijdbezorgers/
Spring naar het artikel

Met deze regeling kunnen bedrijven die maaltijden bezorgen subsidie krijgen voor de aanschaf of lease van een elektrische fiets.

Deze subsidie kon aangevraagd worden tot 1 december 2018.

Voor het bezorgen van maaltijden gebruiken bedrijven vaak brommers en snorfietsen. Ze veroorzaken met oude brommers en snorfietsen overlast. Met deze subsidie worden zij aangemoedigd om schoner vervoer te gebruiken.

Beschikbaar bedrag

U kunt voor 50% van de prijs van de (elektrische) fiets subsidie aanvragen en maximaal 1000 euro. Voor accessoires, zoals tassen, kunt u geen subsidie aanvragen.

De aanvraag is gratis.

 • De inschrijving bij de KvK waaruit blijkt u op moment van aanvraag in Rotterdam gevestigd bent.
 • De aankoopfactuur van de (elektrische) fiets van een fietsenwinkel moet u uploaden of het leasecontract voor de elektrische fiets.
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Bedrijven die maaltijden bezorgen en met hun bedrijf ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat:

 • uw bedrijf ingeschreven staat in Rotterdam als bedrijf dat maaltijden bezorgt of klaarmaakt en bezorgt
 • uw bedrijf of vestiging eenmalig subsidie krijgt voor de koop of lease van één (elektrische) fiets
 • als een fiets of elektrische fiets is gekocht, u de bon van een officiële fietsenwinkel inlevert
 • de koop is gedaan na 10 oktober 2017
 • als uw bedrijf een elektrische fiets leaset, is het leasecontract gesloten na 10 oktober 2017 en voor een periode van minimaal 2 jaar.
 • De elektrische fiets rijdt maximaal 25 km per uur.
 • speedpedelecs en elektrische brommers en scooters vallen niet onder de regeling
 • niet-elektrische fietsen vallen niet onder de leaseregeling
 • op het leasecontract de nieuwwaarde van de elektrische fiets staat
 • Nadere Regels Subsidie (Elektrische) Fietsen Maaltijdbezorgers

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt. Als u subsidie krijgt staat in de beschikking hoe hoog de subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u een bezwaar indienen.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

Voor bedrijven die maaltijden bezorgen en gevestigd zijn in Rotterdam.

U kunt maximaal 50% krijgen van het aankoopbedrag van een fiets of een elektrische fiets, tot een maximum bedrag van 1000 euro.

U kunt ook een elektrische fiets leasen. Dan moet de leaseperiode minimaal 2 jaar zijn en krijgt u 50% subsidie van de nieuwwaarde van de elektrische fiets tot een maximum van 1000 euro.

Het subsidiebedrag wordt berekend over de waarde van de fiets ex BTW. Accessoires vallen niet onder de subsidie (zoals extra accu’s, fietstassen etc).

U komt in aanmerking voor subsidie als:

 • U een maaltijdbezorgbedrijf hebt dat gevestigd is in Rotterdam
 • U na 10 oktober 2017 een fiets of een elektrische fiets hebt aangeschaft bij een officiële fietsenwinkel of
 • U na 10 oktober 2017 een leasecontract hebt gesloten voor de lease van een elektrische fiets
 • De (elektrische) fiets mag niet harder kunnen rijden dan 25 km/uur.
 • U kunt per bedrijf of vestiging één maal subsidie aanvragen voor één (elektrische) fiets
 • Het subsidiebedrag wordt berekend over de waarde van de fiets ex BTW.
 • Accessoires vallen niet onder de subsidie (zoals extra accu’s, fietstassen etc).

U kunt als bedrijf of vestiging één maal subsidie aanvragen, voor één (elektrische) fiets.

Vanaf 15 januari is er een elektronisch subsidieformulier beschikbaar op de website van de gemeente.

 • U logt in met e-herkenning
 • U vult het subsidieformulier in
 • U voegt de gevraagde documenten bij:
 1. een inschrijving van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden, waaruit blijkt dat u in Rotterdam gevestigd bent en een maaltijdbezorgbedrijf hebt
 2. de aankoopbon van uw (elektrische) fiets of uw leasecontract voor een elektrische fiets (minimale leaseperiode 2 jaar)
 • de aankoopbon voor de fiets of het leasecontract moeten gedateerd zijn na 10 oktober 2017
 • de fiets moet aangeschaft zijn bij een officiële fietsenwinkel

Als u de subsidie hebt aangevraagd en de geleverde gegevens zijn compleet en goedgekeurd, krijgt u binnen 8 weken een goedkeuring en wordt het subsidiebedrag op uw rekening overgemaakt.

U kunt per vestiging één maal subsidie aanvragen voor één (elektrische) fiets.

De subsidieregeling loopt tot eind 2018, u kunt tot 1 december 2018 subsidie aanvragen.