Subsidie buurtsportcoach
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 15-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-buurtsportcoach/
Spring naar het artikel

De buurtsportcoaches verbinden gebieden sport, cultuur, gezondheid, welzijn en onderwijs. Het aanbod van sport en beweging moet hierdoor groter worden.

U doet uw online aanvraag via de knop 'Aanvragen subsidie'.
Hiervoor logt u in met eHerkenning (voor bedrijven).

Aanvragen voor de inzet van een nieuwe buurtsportcoach kunt u het hele jaar door doen. Wilt u doorgaan met een bestaande buurtsportcoach dan vraagt u vóór 1 oktober voor het volgende jaar aan.

De buurtsportcoach werkt bij een aanbieder van sport of beweging en in tenminste één ander gebied. Hierdoor kunnen mensen in hun eigen omgeving sporten en bewegen. Daarnaast wordt sport ingezet om andere maatschappelijke doelen te halen.

Beschikbaar bedrag

Elk jaar stelt de gemeenteraad het beschikbare bedrag vast. Dit is voor de geldende periode van het Uitvoeringsprogramma Sport (UP sport).

De aanvraag is gratis.

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving van de geplande activiteiten
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KVK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Organisaties die met het uitvoeren van activiteiten bijdragen aan de doelen uit het Uitvoeringsprogramma Sport.

De volgende voorwaarden gelden voor aanvragers die de buurtsportcoach willen inzetten. Deze zijn vastgesteld in overleg met de wethouder Financiën, Organisatie, Haven, Binnenstad en Sport. Hiermee haalt de gemeente de doelen van het rijk en de gemeente zelf. De Rijksvoorwaarden zijn:

 • De inzet moet zichtbaar leiden tot meer sport- en beweegaanbod in het gebied waar de buurtsportcoach wordt ingezet
 • De buurtsportcoach werkt in minimaal twee gebieden en zorgt voor verbinding van het aanbod van sport en beweging. Minimaal één ander gebied moet in de stad zijn, zoals gezondheid, veiligheid, welzijn, cultuur en onderwijs
 • De inzet moet passen binnen het beleid van de gemeente Rotterdam: Sportnota 2016, UP sport 2015-2016 en doelen uit het collegewerkprogramma
 • Inzet vooral op de doelgroepen van het UP Sport: jeugd, ouderen en mensen met een beperking
 • Aandacht voor wijken waar de deelname aan sport laag is
 • Zorgen voor 60% financiering (30.000 voor 1 fte) voor minimaal twee jaar (mag door verschillende partijen betaald worden)
 • Elk jaar een rapportage met de resultaten over de prestatie indicatoren zoals afgesproken in de brief met het besluit.

 

Op uw aanvraag krijgt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie krijgt en hoe hoog die subsidie is. Als u het niet eens bent met deze beschikking, dan kunt u bezwaar maken.

Als u werkt met vrijwilligers, dan moeten zij een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. Deze mag bij de eerste werkzaamheden niet ouder zijn dan drie maanden. De verklaring is tot vijf jaar na afgifte geldig. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers die eenmalige vrijwillige activiteiten doen.

Meer informatie vindt u in de Sportnota

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Heeft u nog vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag?
E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.

\