Spring naar het artikel

Wilt u een nieuwe fietsenstalling in uw buurt? Of een bestaande fietsenstalling in uw buurt opknappen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met eHerkenning (voor bedrijven).

U kunt tot 31 mei 2018 subsidie aanvragen.

U kunt subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

 • het installeren of vernieuwen van een (automatisch) slot en toebehoren;
 • het installeren van een inbraakbestendige deur;
 • het (bij)plaatsen/vernieuwen van fietsenrekken (die voldoen aan Fietsparkeur);
 • het aanbrengen van geschikte verlichting;
 • het schilderen van de fietsenstalling binnen;
 • het installeren van stopcontacten voor e-bikes;
 • het installeren van een naambord bij de ingang.

 

De totale regeling heeft een beschikbaar bedrag van € 600.000. Als het beschikbare bedrag voor de regeling op is, sluit de regeling. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

U ontvangt maximaal € 400 per fietsparkeerplaats, met een maximum van € 40.000 per fietsenstalling. Als u voor meerdere stallingen subsidie wilt aanvragen, dient u per stalling een aparte aanvraag in.

 • Bedrijfsplan (met bewijs van de kostendekking)
 • Kopie huurcontract stallingsruimte (als u niet eigenaar bent)
 • Kopie van bewijs eigendom (als u eigenaar bent) 
 • Begroting
 • Ontwerp van de fietsenstalling
 • Drie foto's van de ruimte/plek
 • Verklaring dat eigenaar instemt (als u niet eigenaar bent)
 • Statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave leden van bestuur/KvK
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Ondernemers en bewoners kunnen subsidie aanvragen.
Bewoners alleen als zij samenwerken in een vereniging of stichting.

Nog vragen:

 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.