Spring naar het artikel

Deze subsidie is voor aanvragers die een zichtbare bijdrage leveren aan de levendigheid en/of de gastvrijheid van de binnenstad.

U vraagt de subsidie online aan. U logt in met uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).
Let op! Bij aanvragen met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

 • Aanvragen kan het hele jaar door.
 • Projecten voor in de winter (november tot en met januari) vraagt u voor 1 juli aan.

checklist projectplan binnenstad (pdf)

Verder levert u de volgende stukken in:

 • Begroting en dekkingsplan
 • Beschrijving geplande activiteiten
 • Statuten/bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • Een opgave leden van bestuur (staat ook in uittreksel KvK)
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

 

Alleen na overleg met de pijlercoördinator Levendige en Gastvrije Stad kunt u een aanvraag doen op het gebied van:

 • podiumkunsten
 • visuele kunsten
 • erfgoed en letteren
 • verlevendigen straatniveau
 • studenten en jongeren
 • bewoners en ondernemers
 • sport

Vraagt u aan voor een vereniging, stichting? Zorg ervoor dat u de aanvraag doet met eHerkenning. Dan is de vereniging of stichting de aanvrager en verantwoordelijk. Heeft u deze niet? Vraag een e-herkenning dan aan.

Alle subsidies zijn eenmalig, maar u kunt ook vaker subsidie aanvragen voor opeenvolgende (edities van) projecten. Meer informatie vindt u in beleidsregels projectplan binnenstad (pdf).

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening:

Nog vragen:

 • over de subsidie zelf (bijvoorbeeld de voorwaarden)? E-mail naar de afdeling Cultuur of bel naar (010) 267 19 03.
 • over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • over andere zaken neem contact op of bel 14 010.