Subsidie bewonersinitiatieven
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 01-12-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bewonersinitiatieven/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdammers met een goed idee voor hun buurt kunnen een bijdrage vragen om dat idee te realiseren. Dit heet een bewonersinitiatief.

Een bewonersinitiatief is een plan van, voor en door bewoners van de wijk.
U mag het zelf indienen, maar u kunt dat ook samen met een stichting, vereniging of een ondernemer uit de wijk doen.

Op mijn.rotterdam.nl vindt u alle informatie over bewonersinitiatieven.
U kunt op de site uw aanvraag indienen, maar ook zien welke initiatieven er al zijn.
Wilt u stemmen op uw favoriete bewonersinitiatief?
Ook dat kan op mijn.rotterdam.nl.

Via de knop Mijn Rotterdam komt u op de website waar u uw initiatief indient.

U kunt uw aanvraag ook via de post of via de mail opsturen.
Het aanvraagformulier is te vinden op mijn.rotterdam.nl,
of kunt u opvragen via de wijknetwerker via het telefoonnummer 14 010.
Of ga naar de website van Opzoomermee.

Heeft u een bewonersinitiatief waarvoor 2.500 euro of minder nodig is?
U kunt uw aanvraag het hele jaar bij ons indienen.

Voor bewonersinitiatieven tussen 2.500 en 20.000 euro zijn er indienronden en stemronden.
Kijk voor de actuele datums op mijn.rotterdam.nl.

Bij uw aanvraag voor een bewonersinitiatief waarvoor 2.500 euro of minder nodig is hoeft u alleen een omschrijving van uw idee en de bijbehorende kosten in te dienen.

Bij uw aanvraag voor initiatieven tussen 2.500 en 20.000 euro hoort een activiteitenplan.
Hierin schrijft u op:

• hoe het idee is ontstaan

• waarom en hoe het bewonersinitiatief bijdraagt aan een betere wijk

• in welke stappen u het bewonersinitiatief wilt uitvoeren

• hoeveel geld er nodig is voor het totale plan en ook hoeveel de verschillende onderdelen kosten

Is er voor een bewonersinitiatief 2.500 euro of minder nodig?
Dan hoort u binnen vier weken nadat u een aanvraag heeft ingediend of uw aanvraag is goedgekeurd.

Voor bewonersinitiatieven tussen 2.500 en 20.000 euro ontvangt u de beslissing na afloop van de stemronde.

Uw aanvraag moet aan bepaalde spelregels voldoen.
Deze vindt u in de gereedschapskist op mijn.rotterdam.nl of opzoomermee.nl.
In de gereedschapskist vindt u ook tips en voorbeelden om van uw initiatief een succes te maken.

Heeft u nog vragen of heeft u hulp nodig bij het indienen van een bewonersinitiatief?
U kunt op 3 manieren contact met ons opnemen:

  1. via de Wijknetwerkers van de gemeente, die zijn bereikbaar via 14 010.
  2. via de Wijkhub of het Huis van de Wijk bij u in de buurt
  3. een medewerker van de Rotterdamse stichting Opzoomer Mee via www.opzoomermee.nl