Subsidie bewonersinitiatief gebieden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bewonersinitiatief-gebieden/
Spring naar het artikel

U heeft een goed idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u dat samen met medebewoners uitvoeren? Vraag dan subsidie aan!

Gebruik de vraagboom om te kijken waar u uw aanvraag kunt indienen (Stichting Opzoomer Mee of de gemeente Rotterdam). Twijfelt u? Stuur een email of bel naar (010) 267 48 50.

Grote bewonersinitiatieven

Een groot bewonersinitiatief is vanaf € 10.000 en vraagt u online bij de gemeente Rotterdam via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Klein bewonersinitiatief

Zijn de kosten lager dan € 10.000? Dan vraagt u een klein bewonersinitiatief aan.
U vraagt dit aan bij Stichting Opzoomer Mee

Aanvragen per mail

E-mail het ingevulde aanvraagformulier naar Stichting Opzoomermee.

Aanvragen per post

Opzoomer Mee & Bewonersidee
Antwoordnummer 3122
3000 WB Rotterdam (postzegel is niet nodig)

De aanvraag is gratis.

Meesturen bij groot bewonersinitiatief

Bij online aanvragen via de knop (boven € 10.000) stuurt u mee:

Als u aanvraagt bij de gemeente Rotterdam gelden deze termijnen:

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Uw gebiedscommissie beslist over uw aanvraag. U hoort vervolgens of uw aanvraag is goedgekeurd.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Evenementenvergunning
Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van uw idee toestemming nodig heeft, bijvoorbeeld van een woningcorporatie. Of misschien heeft u een vergunning nodig van de gemeente Rotterdam.

Een vergunning die vaak nodig is, is een evenementvergunning (straat afzetten, muziek, schenken van alcohol, e.d.).

Regels bij aanvragen via de gemeente Rotterdam

De gebiedscommissies hebben aanvullende regels. U kunt de kaders per gebied lezen op de afzonderlijke gebiedspagina's.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.