Subsidie bewonersinitiatief gebieden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 14-10-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-bewonersinitiatief-gebieden/
Ga naar de hoofdinhoud

U heeft een goed idee voor uw straat, buurt of wijk en wilt u dat samen met medebewoners uitvoeren? Vraag dan subsidie aan!

Gebruik de vraagboom om te kijken waar u uw aanvraag kunt indienen:
bij Stichting Opzoomer Mee of de gemeente Rotterdam.
Twijfelt u? Stuur een e-mail of bel naar 010 267 48 50.

Grote bewonersinitiatieven

Een groot bewonersinitiatief is vanaf € 10.000 en vraagt u online bij de gemeente Rotterdam via de knop 'Aanvragen subsidie'.

Klein bewonersinitiatief

Zijn de kosten lager dan € 10.000? Dan vraagt u een klein bewonersinitiatief aan bij Stichting Opzoomer Mee.

De aanvraag is gratis.

Meesturen bij groot bewonersinitiatief

Bij online aanvragen via de knop (boven € 10.000) stuurt u mee:

Als u aanvraagt bij de gemeente Rotterdam gelden deze termijnen:

  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Uw gebiedscommissie beslist over uw aanvraag. U hoort daarna of uw aanvraag is goedgekeurd.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Evenementenvergunning
Het kan zijn dat u voor het uitvoeren van uw idee toestemming nodig heeft, bijvoorbeeld van een woningcorporatie. Of misschien heeft u een vergunning nodig van de gemeente Rotterdam.

Een vergunning die vaak nodig is, is een evenementenvergunning (straat afzetten, muziek, schenken van alcohol, e.d.).

Regels bij aanvragen via de gemeente Rotterdam

Uw aanvraag moet aan bepaalde regels voldoen.
Deze regels vindt u op de website Overheid in

De gebiedscommissies hebben aanvullende regels. U leest de kaders per gebied op de afzonderlijke gebiedspagina's.

Heeft u algemene vragen, neem dan contact op of bel het gemeentelijke informatienummer 14 010.

Heeft u vragen over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar het team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.