Subsidie basishulp jeugd wijkteams
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-basishulp-jeugd-wijkteams/
Ga naar de hoofdinhoud

Volgens de Jeugdwet is de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de hulp aan jongeren en gezinnen.

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Aanvragen subsidie'. Log in met eHerkenning.

Let op: U heeft eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’. Meer hierover leest u op de pagina eHerkenning.

 • eenmalige subsidies vraagt u na overleg met de afdeling aan
 • jaarlijkse subsidies vraagt u niet meer aan via dit loket

Jeugd- en gezinscoaches uit het wijkteam geven basishulp. Het gaat om alle hulp die aan jongeren, binnen een gezin, school en directe omgeving, wordt gegeven. Bij uitzondering geven professionals buiten het wijkteam basishulp.

 • een projectplan (beschrijving van de geplande activiteiten)
 • een begroting en dekkingsplan
 • een opgave van leden van het bestuur (staat ook in uittreksel KVK) 
 • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
 • een taalcomponent. U kunt dit component verwerken in het totale projectplan of als extra aparte activiteit opnemen in de subsidieaanvraag. Let op: Er wordt geen extra subsidie toegekend voor het toevoegen van een taalcomponent
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. Hierin staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

Er is sinds 2015 een vaste groep van aanbieders van jeugd- en opvoedhulp die basishulp geven. Zij kunnen subsidie aanvragen. De afspraken over basishulp met deze aanbieders zijn vastgelegd in het Regionaal Transitie Arrangement. Naast deze groep aanbieders is er een kleine groep aanbieders van lokale hulp, die ook wordt gezien als basishulp.

Er is financiering via een inkoopprocedure geregeld. Met de volgende basishulp-aanbieders is dat afgesproken:

 • Trivium Lindenhof 
 • Stek 
 • FlexusJeugdplein 
 • Humanitas 
 • Jongerenwerk op Zuid 
 • Radar 
 • B&A WMO diensten BV (Futuro) 
 • Exodus 

Als er nog aanvullingen op uw aanvraag nodig zijn, ontvangt u hierover bericht van de gemeente. Is uw aanvraag voor het volgende jaar? Dan begint de genoemde termijn van acht weken op de dag nadat de gemeentebegroting is vastgesteld.

Op uw subsidieaanvraag ontvangt u een beschikking waarin staat of u wel of geen subsidie ontvangt en hoe hoog die subsidie dan is. Als u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar maken.

Bekijk de voorwaarden in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy