Subsidie aantrekkelijk winkelgebied
Gepubliceerd op: 16-06-2022
Geprint op: 28-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/subsidie-aantrekkelijk-winkelgebied/
Ga naar de hoofdinhoud

Een eenmalige subsidie van maximaal € 5.000 voor winkelgebieden om de aantrekkelijkheid van hun winkelgebied te vergroten.

Als collectief van ondernemers kunt u de aantrekkelijkheid van uw winkelgebied vergroten. Vraag hiervoor subsidie aan.
De subsidie kunt u aanvragen tot en met 30 november 2022.

Het is handig als u vooraf contact opneemt met uw aanspreekpunt in uw gebied. Deze contactpersoon kan u uitleggen hoe de regeling werkt.

Online aanvragen

U vraagt de subsidie online aan via de knop 'Subsidie aanvragen'.

Als BIZ of winkeliersvereniging logt u in met eHerkenning niveau 2.
Heeft u als winkelier geen eHerkenning, log dan in met DigiD.
Let op: Met DigiD bent u persoonlijk verantwoordelijk.

U kunt subsidie aanvragen voor:

 1. het vergroten van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied
 2. de promotie van het winkelgebied

Voor de volgende kosten krijgt u geen subsidie:

 • omzetbelasting
 • kosten voor advies
 • interne voorbereiding
 • onderhoud
 • opslag van decoratie en materiaal
 • de uitgaven in een overzichtelijk overzicht, zie bijlage 2a
 • een planning en omschrijving van de activiteiten
 • een uittreksel KvK
 • ten minste 8 handtekeningen met akkoord voor de subsidieaanvraag bij een informeel samenwerkingsverband, zie bijlage 2b
 • offertes van de uit te voeren activiteiten, exclusief btw
 • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
 • U krijgt zo snel mogelijk een besluit. Uiterlijk binnen 8 weken. Deze termijn kan 1 keer worden verlengd met 12 weken als dat nodig is. Als de subsidieaanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
 • Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden. In het besluit staat of u nog een verantwoording (vaststelling) moet inleveren.

De subsidie kan worden aangevraagd door:

 1. Een formeel samenwerkingsverband van ondernemers binnen een winkelgebied. Zoals een winkeliersvereniging, gebruikers BIZ of gecombineerde BIZ.
 2. Een informeel samenwerkingsverband van ondernemers. In dit geval moeten ten minste 8 ondernemers uit het desbetreffende winkelgebied de aanvraag ondersteunen.
 • Uw aanvraag is voor het vergroten van de aantrekkelijkheid of promotie van het winkelgebied.
 • U vraagt de subsidie aan voor maximaal 100% van de totale subsidiabele kosten.
 • Het maximale subsidiebedrag is maximaal € 5.000 per winkelgebied. Deze subsidie kunt u maximaal 1 keer per winkelgebied aanvragen.
 • De regels leest u op de website van de Rijksoverheid in het Gemeenteblad van Rotterdam.
 • Het winkelgebied moet vermeld staan in de lijst Gebiedskoersen detailhandel Rotterdam 2022-2025. Zie bijlage 1.

Een inhoudelijke vraag stelt u aan het aanspreekpunt van uw gebied.

Wilt u iets weten over het proces van aanvragen van subsidie? Mail naar het team subsidieadministratie via subsidie@rotterdam.nl of bel 010 - 267 48 50.

Neem voor andere zaken contact op of bel 14 010.