Starterslening aanvragen
Gepubliceerd op: 07-07-2021
Geprint op: 22-09-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/starterslening-aanvragen/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een Starterslening kunt u als starter een eerste woning kopen.

De Starterslening is een lening waarmee u nét een beetje extra kunt lenen voor het aankopen van uw eerste woning. Een Starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek. Deze lening vult het verschil aan tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek. Hierdoor wordt dat ene speciale huis tóch mogelijk.

Op dit moment is de Starterslening alleen beschikbaar voor Rotterdamse huurders die een sociale huurwoning van een woningcorporatie achterlaten, ongeacht hun leeftijd.  De Startersleningen die beschikbaar waren voor àlle Rotterdamse starters, zijn inmiddels verstrekt of worden binnenkort verstrekt. Voor deze starters zijn voorlopig dus geen startersleningen meer beschikbaar. Als blijkt dat de vraag onder huurders van een sociale corporatiewoning naar een starterslening achterblijft, gaat het college van burgemeester en wethouders mogelijk aan de gemeenteraad vragen om 50 van de 100 gereserveerde Startersleningen voor huurders van een sociale huurwoning, alsnog beschikbaar te stellen voor àlle Rotterdamse starters tussen de 18 en 35 jaar, dus ook voor starters die geen sociale huurwoning achterlaten. Op dit moment kunnen we hier echter nog niets over zeggen.

U bent een huurder van een sociale huurwoning of studentenwoning van een woningcorporatie. Hoe vraagt u de Starterslening aan?

U vraagt de Starterslening aan bij de gemeente waar u de woning koopt. Als u in Rotterdam een huis wilt kopen, vraagt u de Starterslening dus aan bij de gemeente Rotterdam. De gemeente geeft u toestemming om de aanvraag te doen. Zonder toestemming van de gemeente kunt u geen aanvraag doen. De gemeente legt de toestemming vast in een zogenaamde toewijzingsbrief. Met de toewijzingsbrief vraagt u de Starterslening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn)

Starterslening aanvragen

U vraagt de lening aan via de knop Starterslening aanvragen. U logt in met uw DigiD. Heeft u nog geen DigiD? Vraag dan eerst een account aan op DigiD.

Het beoordelen en goedkeuren van uw aanvraag door de gemeente is gratis.

Meer informatie over de eventuele kosten voor de afhandeling van uw aanvraag door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) vindt u op de webpagina Starterslening van het SVn.

 • Een kopie van de voorlopige koopovereenkomst of aannemersovereenkomst of het koopcontract. De overeenkomst moet door de koper en verkoper zijn ondertekend.
   
 • Het huurcontract van uw huidige woonsituatie.

Let op: Woont u nog bij uw ouders? Dan hoeft u geen huurcontract of een vergelijkbaar document aan te leveren.

 • Als u online een lening heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw zaaknummer.
   
 • Binnen 8 weken neemt de gemeente een besluit. Om de koop zo snel mogelijk rond te krijgen, wordt uw aanvraag met spoed afgehandeld.
   
 • Zolang uw aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld. Onder Meesturen staat welke documenten u mee moet sturen.
   
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u een besluit (beschikking) met het bedrag en de voorwaarden voor uw lening. Hierna heeft u 8 weken de tijd om de lening aan te vragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland.
 • U woont in Rotterdam.
 • U verhuist vanuit een sociale huurwoning van een corporatie. Dit kan ook een studentenwoning van een corporatie zijn. Er is geen maximale leeftijdsgrens. U moet wel al 18 jaar zijn.
 • Verder koopt u in alle gevallen voor het eerst een woning.
 • U verhuist vanuit een sociale huurwoning van een corporatie. Dit kan ook een studentenwoning van een corporatie zijn. Er is geen maximale leeftijdsgrens. U moet wel al 18 jaar zijn. Verder koopt u in alle gevallen voor het eerst een woning.
 • U gaat zelf of samen met een tweede persoon in de woning wonen.
 • U heeft zelf of samen met uw partner niet eerder een woning gekocht of verkregen.
 • U en de tweede persoon zijn niet eerder (mede)eigenaar geweest van een woning.
 • Voor de aankoop van een woning in de gemeente Rotterdam geldt:
  u krijgt alleen een Starterslening met een koopsom of aanneemsom die niet meer is dan de Nationale Hypotheek Grens (NHG). Dat zijn woningen met een koopsom of aanneemsom die niet hoger is dan
  € 355.000 (prijspeil 2022). Dit is inclusief de kosten voor meerwerk. Denk bij meerwerk aan het plaatsen van extra stopcontacten, extra lichtpunten, een dakraam of een buitenkraan. De aankoop moet voldoen aan de actuele Voorwaarden en Normen NHG.
 • U kunt een maximaal bedrag van € 30.000, - aanvragen.
 • De Starterslening mag maximaal 20 % van de totale verwervingskosten van uw woning zijn. Verwervingskosten zijn de koopsom of aanneemsom plus een vast percentage aan bijkomende kosten. Bijvoorbeeld notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 010.

De Starterslening is een aanvullende lening boven op de hypotheek voor starters die voor het eerst een huis kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek die de starter kan krijgen. De eerste 3 jaar betaalt een starter geen rente of aflossing voor de Starterslening. De Starterslening geldt zowel voor nieuwe als bestaande woningen.

Door de Starterslening wordt de koop van dat ene speciale huis voor u toch mogelijk. Daarnaast heeft u over de eerste 3 jaar van de Starterslening geen maandlasten.

De starterslening is maximaal € 30.000 voor een woning met een koopprijs tot de grens voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat wil zeggen een woning met een aankoopprijs die niet hoger is dan € 355.000 (prijspeil 2022).

De lening is op dit moment alleen beschikbaar voor starters die doorstromen uit een sociale huurwoning van een woningcorporatie. dit mag ook een studentenwoning van een woningcorporatie zijn. Er is geen maximale leeftijdsgrens. Wel moet u minimaal 18 jaar zijn.

De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld.

Nee, de Starterslening wordt afgegeven door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). De gemeente Rotterdam heeft een algemeen contract met SVn. U kunt alleen de Starterslening bij SVn aanvragen als er toestemming is vanuit de gemeente Rotterdam. U ontvangt van de gemeente Rotterdam een toewijzingsbrief. Met de toewijzingsbrief kunt een lening aanvragen bij SVn.

Vanaf 1 augustus 2021 kunt u een Starterslening aanvragen.