Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMIK)
Gepubliceerd op: 29-10-2018
Geprint op: 14-08-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/smik/
Spring naar het artikel

Gezinnen met ernstige problemen krijgen in sommige gevallen een vergoeding voor kinderopvang. Dit gebeurt via de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

Als er ook zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van het kind is een indicatie samen met Kinderopvang Plus mogelijk.
Let opcontroleer eerst of u in aanmerking komt voor de SMIK. 

Aanvragen per e-mail

Via de knop 'Indicatie aanvragen' vindt u het SMIK aanvraagformulier. U stuur het volledig ingevulde formulier per e-mail naar de gemeente.

Aanvragen per post

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook per post opsturen naar:

Gemeente Rotterdam
Team Sociaal Medische Advisering
Antwoordnummer 1722
3000 VB Rotterdam 

Opvang kiezen

Ouders kiezen zelf een kinderopvang in de buurt uit. Alleen voor opvangcentra die zijn goedgekeurd door de gemeente is de vergoeding geldig. Voor Kinderopvang Plus is keuze uit vier aangewezen organisaties.

Spreekuur SMIK

Als er nog vragen zijn over de SMIK-aanvraag worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een gesprek. De ouders ontvangen hierover een brief of worden gebeld.

  2019 2020
Hele dagopvang 0-4 jaar € 8,02 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag  € 8,17 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Buitenschoolse opvang 4 -12 jaar  € 6,98 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 7,02 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Gastouderopvang 0-12 jaar € 6,15 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 6,27 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag

Voor de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang geldt:

 • maximaal zes dagdelen hele dagopvang (0-4 jaar) per week voor maximaal 10,5 uur per dag of drie dagen BSO (4-12 jaar) per week
 • duur: maximaal negen maanden
 • de gemeente betaalt de vergoeding aan de kinderopvang, niet aan de ouders

Ouderbijdrage

Ouders betalen een deel van de kosten voor de kinderopvang: de ouderbijdrage. De gemeente betaalt de overige kosten. De ouderbijdrage wordt bepaald door de hoogte van het inkomen.

 • meer informatie over de toeslag voor kinderopvang vindt u bij de Belastingdienst
 • op de website van de Rijksoverheid leest u meer over het berekenen van de ouderbijdrage
 • ouders met een bijstandsuitkering kunnen voor de ouderbijdrage een aanvraag indienen voor Bijzondere Bijstand
 • zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en op de aangegeven plekken wordt ondertekend
 • geef duidelijk aan waarom u de aanvraag doet, bijvoorbeeld met 
  een brief van een hulpverlener of begeleider
 • als het voor u geldt, stuurt u een kopie van het bewijs van scholing/traject (van één of beide ouders) mee
 • binnen acht weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag
 • als de aanvraag bij de gemeente binnen is, krijgt u daar een bevestiging van
 • in de bevestiging staat ook de datum waarop het besluit uiterlijk wordt genomen

Voor gezinnen met ernstige problemen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. 

Ouders kunnen de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang aanvragen als:

 • er ernstige problemen zijn in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied
 • het gezin in Rotterdam woont en het kind staat ingeschreven bij de gemeente (BRP)
 • geen vergoeding mogelijk is voor kinderopvang via Werk en inkomen, het UWV of de Belastingdienst
 • het niet mogelijk is om gebruik te maken van peuteropvang, nulgroep, medisch kinderdagverblijf, kinderdagcentrum of een andere voorliggende voorziening

Voor vragen kunt u bellen met 010 - 433 9208 of mailen naar smimo@rotterdam.nl.

Nee, SMI kan niet worden toegekend op een briefadres. Het betreffende kind moet een woonadres hebben in Rotterdam en staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Rotterdam.

Nee, de mogelijkheid van SMIK vervalt, wanneer er formeel sprake is van een vergoedingsmogelijkheid via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV.

Nee, het is niet mogelijk om SMI te combineren met vergoeding van de kinderopvang via een andere route.

Dit hangt van een aantal factoren af. Wanneer er namelijk sprake is van een ziekmelding binnen een arbeidscontract, dan kan de ouder vermoedelijk aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Dit is het geval wanneer het een alleenstaande ouder betreft, of wanneer de tweede ouder (toeslagpartner) ook werkt of naar school gaat.

Wanneer er geen sprake is van een arbeidscontract, maar het contract is recent ontbonden én de ouder maakte eerder ook gebruik van kinderopvangtoeslag, dan bestaat de “drie maanden” regeling bij de Belastingdienst, die inhoudt dat er gedurende drie maanden na beëindiging van het contract nog doorlopend aanspraak kan worden gedaan op kinderopvangtoeslag.

Wij adviseren altijd even advies in te winnen bij de Belastingdienst om het recht op kinderopvangtoeslag na te vragen. Wanneer er namelijk nog recht is op vergoeding van de kinderopvang via Belastingdienst, uitkeringsinstantie of UWV, dan vervalt de mogelijkheid van SMI.

Een voorliggende voorziening geldt als een voorziening die in principe eerstaangewezen is voor het kind vóór het in aanmerking komt voor SMI. Voorbeelden van voorliggende voorzieningen zijn:

 • het Medisch Kleuter Dagverblijf (MKD)
 • een Kinderdagcentrum (KDC)
 • een voorziening vanuit de Jeugdhulp en dergelijke.

SMI kan niet naast deze vormen van ondersteuning worden afgegeven.
 

Peuteropvang en de Extra Spelen en Leren Indicatie

Peuteropvang vanaf de leeftijd van 2 jaar wordt ook beschouwd als voorliggende voorziening, maar slechts als deze passend is. Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf 2 jaar voor twee dagdelen per week naar de peuteropvang. Wanneer de peuter in aanmerking komt voor een Extra Spelen en Leren Indicatie (afgegeven door het CJG) kan de betreffende peuter extra gratis dagdelen naar de peuteropvang. Wanneer dit als passend en voldoende kan worden beschouwd zal een SMI-aanvraag worden afgewezen. In situaties waarin dit niet het geval is, is het soms mogelijk dat er toch een SMI-toekenning volgt.

 

SMI is in principe bedoeld als eenmalige en tijdelijke noodmaatregel voor de duur van de afgegeven indicatie. Binnen onze Verordening bestaat de mogelijk van een eenmalige verlenging voor de duur van maximaal de helft van de oorspronkelijke indicatie. Dit kan alleen dan als er nieuwe feiten of nieuwe belastende omstandigheden bestaan. Een tweede verlenging is binnen de regelgeving niet mogelijk.

Ouders met gezag moeten toestemming geven voor de SMI-aanvraag en plaatsing op de kinderopvang via de SMI-regeling. Wanneer de tweede ouder geen gezag heeft, is de handtekening niet noodzakelijk. Het invullen van de gegevens op het aanvraagformulier wordt wel gevraagd.