Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMIK)
Gepubliceerd op: 29-10-2018
Geprint op: 17-05-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/smik/
Spring naar het artikel

Gezinnen met ernstige problemen krijgen in sommige gevallen een vergoeding voor kinderopvang. Dit gebeurt via de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang.

De Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang (SMIK) vraagt u met een formulier aan via de knop 'Indicatie aanvragen'. U mailt het document volledig ingevuld naar de gemeente. Het adres staat op het formulier.

Let opcontroleer eerst of u in aanmerking komt voor de SMIK. 

Post

U kunt het ingevulde aanvraagformulier ook met de post versturen naar:

Gemeente Rotterdam

Team Sociaal Medische Advisering

Antwoordnummer 1722

3000 VB Rotterdam 

Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders kunnen er soms voor zorgen dat de opvoeding en verzorging van hun kind moeilijk is. Kinderopvang is een veilige omgeving waar het kind zich kan ontwikkelen. Met de regeling Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor de opvang. Als er ook zorgen zijn over de ontwikkeling of het gedrag van het kind is een indicatie samen met Kinderopvang Plus mogelijk.

Opvang kiezen

Ouders kiezen zelf een kinderopvang in de buurt uit. Alleen voor opvangcentra die zijn goedgekeurd door de gemeente is de vergoeding geldig. Voor Kinderopvang Plus is keuze uit vier aangewezen organisaties.    

Spreekuur

Als er nog vragen zijn over de SMIK-aanvraag worden ouder(s) en kind uitgenodigd voor een gesprek. De ouders ontvangen hierover een brief of worden gebeld.

  2018 2019
Hele dagopvang 0-4 jaar € 7,45 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag  € 8,02 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Buitenschoolse opvang 4 -12 jaar  € 6,95 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 6,98  per uur met een maximum van 10,5 uur per dag
Gastouderopvang 0-12 jaar € 5,91 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag € 6,15 per uur met een maximum van 10,5 uur per dag

Voor de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang geldt:

 • maximaal zes dagdelen hele dagopvang (0-4 jaar) per week voor maximaal 10,5 uur per dag of drie dagen BSO (4-12 jaar) per week
 • duur: maximaal negen maanden
 • de gemeente betaalt de vergoeding aan de kinderopvang, niet aan de ouders

Ouderbijdrage

Ouders betalen een deel van de kosten voor de kinderopvang: de ouderbijdrage. De gemeente betaalt de overige kosten. De ouderbijdrage wordt bepaald door de hoogte van het inkomen. Meer informatie over de toeslag voor kinderopvang vindt u bij de Belastingdienst. Op de website van de Rijksoverheid leest u over het berekenen van de ouderbijdrage.

Ouders met een bijstandsuitkering kunnen voor de ouderbijdrage een aanvraag indienen voor Bijzondere Bijstand

 • zorg dat het aanvraagformulier volledig is ingevuld en op de aangegeven plekken wordt ondertekend
 • geef duidelijk aan waarom u de aanvraag doet, bijvoorbeeld met 
  een brief van een hulpverlener of begeleider
 • als het voor u geldt, stuurt u een kopie van het bewijs van scholing/traject (van één of beide ouders) mee

Binnen acht weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag. Als de aanvraag bij de gemeente binnen is, krijgt u daar een bevestiging van. Hierin staat ook de datum waarop het besluit uiterlijk wordt genomen.

Voor gezinnen met ernstige problemen op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied. 

Ouders kunnen de Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang aanvragen als:

 • er ernstige problemen zijn in het gezin op lichamelijk, psychisch en/of sociaal gebied
 • het gezin in Rotterdam woont en het kind staat ingeschreven bij de gemeente (BRP)
 • geen vergoeding mogelijk is voor kinderopvang via Werk en inkomen, het UWV of de Belastingdienst
 • het niet mogelijk is om gebruik te maken van peuteropvang, nulgroep, medisch kinderdagverblijf, kinderdagcentrum of een andere voorliggende voorziening

Voor vragen kunt u bellen met 010 - 433 9208 of mailen naar smimo@rotterdam.nl.