Rioolheffing
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-10-2022
https://www.rotterdam.nl/loket/rioolheffing/
Ga naar de hoofdinhoud

Rioolheffing is voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. U betaalt dit aan Belastingen gemeente Rotterdam.

U betaalt online de rioolheffing via de knop 'Belasting betalen'.

U kunt ook eerst uw aanslagbiljet bekijken.
De aanslag moet vóór de uiterste betaaldatum worden betaald.

Eigenaren van een woning betalen elk jaar een vast bedrag.

Soort tarief 2022
basistarief - woningen en niet-woningen per perceel € 235,90
tarief woningen en niet-woningen met een waarde lager dan €50.000,- (20% van het basistarief) per perceel € 47,20
basistarief voor niet-woningen verhoogd met een % van de WOZ-waarde boven €200.000 0,09391%
maximum tarief rioolheffing € 2.044,20
Soort tarief 2021 2020
basistarief - woningen en niet-woningen per perceel € 225,70 € 215,90
tarief woningen en niet-woningen met een waarde lager dan €50.000,- (20% van het basistarief) per perceel € 45,10 € 43,20
basistarief voor niet-woningen verhoogd met een % van de WOZ-waarde boven €200.000 0,08985% 0,08595%
maximum tarief rioolheffing € 1.955,80 €1.870,90

Uw geldig identiteitsbewijs.

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

Burgers en bedrijven.

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
Leest u eerst deze informatie om na te gaan in welke situaties het (geen) zin heeft om bezwaar te maken.

 • Perceel wordt niet gebruikt
  U betaalt per perceel en niet voor het gebruik van de aansluiting. Daarom heeft bezwaar maken geen zin.
 • Perceel is vóór 1 januari verkocht
  U kunt bezwaar maken. Voeg bij uw bezwaar een kopie van de notariële akte of uitschrijving uit het Kadaster.
 • Perceel niet aangesloten op gemeenteriool
  Een perceel is een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan (bijvoorbeeld een woning, garagebox, bedrijfspand of een stuk land). U betaalt rioolheffing voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel. Het gaat hierbij om de afvoer van het afval- en hemelwater en de beheersing van de grondwaterstand. Dit is voor iedereen van belang. Daarom heeft bezwaar maken geen zin.

Regels

Meer informatie vindt u in de Verordening rioolheffing 2021.

Heeft u nog vragen, neem contact op.

Nee, het geldt ook voor losse fietsenstallingen, kleine opslagloodsen etc. voor zover deze een apart perceel zijn. De gemeenteraad heeft bepaald dat:

 • voor de jaren vanaf 2010
 • een lager tarief (80% van het basistarief) geldt
 • voor objecten (percelen) met een waarde lager dan € 50.000,-

De gemeenteraad heeft bepaald dat voor kleine percelen een lager tarief geldt. Het gaat om panden met een waarde van minder dan € 50.000,-. Dit zijn vaak garageboxen en kleine opslagloodsen. Die hebben minder belang bij de afvoer van afval- en hemelwater dan grotere percelen.

Omdat er wel belang is bij de rioolwaterafvoer is het tarief met 80% verlaagd. Belastingen moet de verordening uitvoeren zoals de gemeenteraad heeft bepaald. De tarieven worden dus aangepast naar het nieuwe tarief. Tegen de hoogte van het tarief kan geen bezwaar worden gemaakt omdat de gemeenteraad dit mag doen. Ook de rechter zal de hoogte van het tarief niet toetsen.

Er wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van een kalenderjaar.

Op of na 1 januari samengevoegd

U kunt dit per post doorgeven aan:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

De samenvoeging kan dan vóór het volgende kalenderjaar in de belastingadministratie worden doorgevoerd.

Vóór 1 januari samengevoegd

U kunt bezwaar maken. Stuurt u een kopie van het besluit van de samenvoeging mee.

Een garagebox onder een flatgebouw heeft meestal een directe aansluiting. Als het om een losstaande garagebox gaat, zal deze bijna altijd indirect zijn aangesloten. Dat de garagebox niet direct verbonden is met het riool of geen afvoer heeft, is geen reden de aanslag weg te gooien.

Ligt de garagebox vlakbij een woning die van dezelfde eigenaar en gebruiker is? Dan kan dit een reden zijn om de woning en garagebox als een geheel te zien. De eigenaar van de woning en de garagebox kan dit in een bezwaar aangeven. In dat geval vervalt de aparte aanslag rioolheffing voor de garagebox.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

 • (een kopie van) een bankafschrift, waarop de betaling staat; of
 • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling.

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is.

Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.