Regeling verkeersveilige scholen
Gepubliceerd op: 25-04-2018
Geprint op: 14-08-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/regeling-verkeersveilige-scholen/
Spring naar het artikel

De gemeente biedt scholen verschillende activiteiten aan die de verkeersveiligheid op, rond en van en naar basisscholen helpt verbeteren.

Hiermee wil de gemeente scholen aansporen in hun lesprogramma mee te werken aan de verkeersveiligheid. Zo krijgen leerlingen meer kennis over en ervaring in het verkeer en legt dit de basis voor veilig verkeersgedrag.

Stap 1. Kies uit lesmodules Verkeersmenu Veilige scholen

Scholen kunnen voor verschillende groepen en voor ouders lesmodules aanvragen uit het Verkeersmenu Veilige Scholen.

Stap 2: Online aanvragen

Vul het online aanvraagformulier Verkeersveilige scholen in.

Let op: De gemeente neemt alleen aanmeldingen in behandeling die via het online formulier worden ingediend. 

Stap 3: Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeelt uw aanvraag en informeert u per e-mail of deze toegekend wordt.

Stap 4: Aanschaffen en declareren

De gemeente bestelt de door u gewenste verkeersveiligheidsmodules. Daarna neemt de aanbieder van die activiteit direct contact met u of uw school op voor de verdere organisatie.

In het Actieplan Verkeersveilige Scholen staat wat de gemeente de komende jaren gaat doen aan de verkeersveiligheid rond basisscholen. Het actieplan maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid.

Voor de school zijn de modules uit het Verkeersmenu Veilige Scholen gratis.

Het volledig ingevulde aanvraagformulier Verkeersveilige Scholen.

U krijgt binnen 5 werkdagen bericht over de aanvraag.

De modules uit het Verkeersmenu Veilige Scholen zijn voor basisscholen.

De voorwaarden die voor het budget gelden:
 
  • Er is tot en met 2018 per kalenderjaar voor maximaal 40 scholen een budget van maximaal € 2.000,- per school beschikbaar. Hierbij hanteert de gemeente het principe ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. 
  • Het stimuleringsbudget wordt niet aan de scholen uitbetaald. Ook niet een gedeelte ervan. 
  • Als de eerste 40 scholen die gebruik maken van deze regeling niet allemaal de beschikbare € 2.000,- per school hebben aangevraagd, kunnen in dat jaar extra scholen gebruik maken van het stimuleringsbudget. Dit kan totdat het maximale budget van € 80.000,- per kalenderjaar op is. 
  • Scholen die geen budget ontvangen omdat het voor dat kalenderjaar al vergeven is, worden door de gemeente meteen op de aanvraaglijst van het daaropvolgende kalenderjaar geplaatst. 
  • Met het budget kunnen in principe alleen modules worden aangeschaft die zijn opgenomen in het bij deze regeling behorende Verkeersmenu.  
  • De school kan één of meerdere modules uit het Verkeersmenu aanschaffen.
  • De school dient via het aanvraagformulier verkeersveilige scholen een aanvraag bij de gemeente in en vermeldt daarbij welke module(s) zij uit het Verkeersmenu wil aanschaffen. Vervolgens verleent de gemeente rechtstreeks opdracht aan de leverancier van de module en betaalt die leverancier rechtstreeks. 
  • De gemeente neemt alleen aanvragen in behandeling, die via het aanvraagformulier verkeersveilige scholen zijn ingediend.  

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

Module 1

Module 2

Module 3

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy

\