Plaatsen of verbouwen caravan
Gepubliceerd op: 24-06-2020
Geprint op: 08-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/plaatsen-verbouwen-caravan/
Ga naar de hoofdinhoud

Voordat u daadwerkelijk overgaat tot een investering, het volgende:

Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland

Het college van B&W heeft op 3 november 2020 besloten het Recreatieoord en camping Hoek van Holland te verkopen. Aan de gemeenteraad is gevraagd akkoord te gaan met dit besluit. Er wordt nog over gedebatteerd.

Als de grond van het recreatieoord in erfpacht wordt uitgegeven aan de nieuwe erfpachter, zal die alle huurovereenkomsten overnemen. In plaats van de gemeente zorgt die nieuwe eigenaar voor het recreatieoord en de camping.

Meer informatie over de besluitvorming en het proces kunt u vinden op de website Raadsinformatie.

Op de pagina Verkoop recreatieoord staat uitleg over het besluit. De pagina wordt steeds bijgewerkt, met antwoorden op de meest gestelde vragen.

U wilt een nieuwe stacaravan of schuurtje op het kavel plaatsen, of eindelijk de schutting aanpakken. Met toestemming van de gemeente is er veel mogelijk.

Voor u de aanvraag indient

 • Lees bij voorwaarden wat u moet weten voordat u uw wens op tekening zet.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Vraag toestemming aan via de knop: "Plaatsen of verbouwen caravan". Log in met DigiD.

Na ontvangst van het formulier neemt de gemeente contact op om uw wensen te bespreken.

Bij beoordeling van uw aanvraag wordt gekeken naar minimale afstandseisen. Hiervan kan worden afgeweken als u een omgevingsvergunning heeft. Voor een omgevingsvergunning kunt u terecht bij het Omgevingsloket.

Overige eisen

 • de goothoogte niet meer dan 4,5 meter mag bedragen;
 • bij een stacaravan mag maximaal één berging worden gebouwd waarbij geldt dat:
  • 1. de maximum goothoogte van een berging niet meer bedraagt dan 2 meter;
  • 2. de maximum bouwhoogte van een berging niet meer bedraagt dan 2,5 meter;
  • 3. het maximum oppervlak van een berging niet meer bedraagt dan 6 m2.
 • de afstand van een stacaravan tot de erfscheiding of de weg ten minste 2 meter dient te bedragen;
 • de afstand tussen de gebouwen onderling - voor zover niet aan elkaar gebouwd – dient ten minste 3 meter te bedragen;
 • aan een stacaravan mag maximaal één veranda worden gebouwd waarbij geldt dat:
  • 1. de veranda een breedte mag hebben van niet meer dan 5 meter (gemeten langs de langste zijde van de stacaravan);
  • 2. de veranda een diepte mag hebben van niet meer dan 2,5 meter (loodrecht gemeten ten opzichte van de stacaravan);
  • 3. de afstand van de veranda tot bouwwerken, behoudens het stacaravan waar de veranda aangebouwd wordt, tenminste 3 meter dient te bedragen
  • 4. de afstand van de veranda tot een erfafscheiding of de weg tenminste 0,5 meter dient te bedragen

Het aanvragen van plaatsen of verbouwen van een stacaravan is gratis.

Binnen 10 werkdagen na het indienen van uw aanvraag ontvangt u een bericht.

Lees de volgende link en documenten voor u uw bouwwens op tekening zet:

Heeft u nog vragen? Neem contact op via de pagina Storing, vraag of idee of bel naar (0174) 38 99 66.

Adres

Camping Hoek van Holland
Wierstraat 100
3151 VP Hoek van Holland