Persoonlijke toelage
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 14-10-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/persoonlijke-toelage/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u opgenomen bent in een zorg- of verpleeginstelling (inrichting) en u heeft geen ander inkomen, dan kunt u een persoonlijke toelage aanvragen.

De persoonlijke toelage is een aangepaste bijstandsuitkering omdat u veel dingen (zoals huur en eten) niet hoeft te betalen als u in een instelling zit. Ontvangt u al een bijstandsuitkering, dan hoeft u niets aan te vragen. Neem wel contact op met uw contactpersoon van Werk en Inkomen.

Aanvragen

U kunt de persoonlijke toelage op 2 manieren aanvragen.

1. Langskomen

  • u kunt de aanvraag voor een persoonlijke toelage bij een Werkplein bij u in de buurt doen.
  • u kunt ook de inrichting vragen om voor u een aanvraag bij het Werkplein te doen.

2. Opsturen

Ook kunt u aanvraagformulieren invullen voor een persoonlijke toelage. Bel met het telefoonnummer 14 010 en u krijgt de formulieren toegezonden.

Daarna stuurt u de aanvraagformulieren met de gevraagde gegevens op naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling Stedelijke Zorg
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Het aanvragen van een persoonlijke toelage is gratis.

Voor de aanvraag heeft u een aantal gegevens nodig:

  • geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
  • opnamebewijs
  • bankafschriften van de laatste 3 maanden
  • vermogens- en inkomensgegevens
  • ziektekostenpolis

Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen acht weken te horen of een persoonlijke bijdrage mogelijk is. Na het toekennen van een persoonlijke bijdrage, wordt het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

U kunt gebruikmaken van de regeling als:

  • u inwoner bent van de gemeente Rotterdam
  • u in een AWBZ-gefinancierde instelling verblijft, waardoor u niet in uw eigen levensonderhoud kunt voorzien
  • uw inkomen en vermogen lager is dan de voor u geldende bijstandsnorm en vermogensgrens

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

De uitkering wordt omgezet naar een zak- en kleedgeldregeling. U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor doorbetaling van de vaste lasten.

Als uw opname niet langer dan 3 maanden duurt, blijft de uitkering doorlopen. De uitkering wordt dan niet omgezet naar een zak- en kleedgeldregeling.

\