Overlijdensakte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/overlijdensakte/
Spring naar het artikel

Een overlijdensakte is een schriftelijk bewijs van een overlijden en de inschrijving van het overlijden bij de burgerlijke stand.

U kunt de overlijdensakte ook in verschillende talen aanvragen.

Online aanvragen als burger

Als burger vraagt u online een akte aan met uw DigiD.

DOOR EEN TECHNISCHE STORING KUNT U MOMENTEEL GEEN AKTE ONLINE AANVRAGEN.

Als advocaat/notaris kunt u een akte online aanvragen met eHerkenning.
U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.

De akte wordt per post naar u opgestuurd.

Op een overlijdensakte staan:

 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (als dit bekend is)
 • woonplaats
 • overlijdensdatum en tijdstip van overlijden (als dit bekend is)
 • plaats van overlijden
 • naam van de echtgenoot/ geregistreerd partner van de overledene

Post

Vermeld in uw brief:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • dat u een (internationale) overlijdensakte wilt aanvragen en waarvoor u het nodig heeft

Onderteken uw brief en stuur deze met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt de akte thuis, samen met de rekening.

Langskomen

U kunt ook langskomen in een stadswinkel om een akte aan te vragen. Let op:

 • In stadswinkel Centrum kunt u geen akte aanvragen.
 • Bij de andere stadwinkels kunt u wel langskomen voor de aanvraag van een akte. U kunt online een afspraak maken of telefonisch via 14 010. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Vanuit het buitenland

Woont u niet in Nederland, gebruik dan dit formulier om de akte aan te vragen.

Soort aanvraag 2019
Online / langskomen €13,40
Post €13,40 + portokosten
 • Online: uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaat/notaris). Als advocaat/notaris heeft u hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.
 • Post: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.
 • Langskomen: uw geldig identiteitsbewijs.

De akte wordt altijd per post opgestuurd:

 • online: binnen vijf werkdagen
 • post: binnen vijf werkdagen
 • langskomen: binnen vijf werkdagen
 • vanuit het buitenland: binnen tien werkdagen

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel.

 • u vraagt een afschrift of uittreksel van de akte aan bij de gemeente waar de betreffende persoon is overleden
 • de geldigheid van een akte wordt bepaald door de instantie die om de akte heeft gevraagd
Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

U kunt de volgende documenten als identiteitsbewijs gebruiken:

 • een geldig Nederlands paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig W-document
 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig vreemdelingen- en vluchtelingenpaspoort

   

Een akte van de burgerlijke stand kan worden aangevraagd in meerdere talen, dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in het Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Turks en Servo-Kroatisch.

Heeft u een Nederlandse akte ontvangen, terwijl u een internationale akte heeft aangevraagd?
U kunt de door u ontvangen akte terugsturen met een begeleidende brief, waarin u vraagt om een akte in meerdere talen. De Nederlandse akte wordt dan omgewisseld voor een uittreksel in meerdere talen.
De brief, samen met de akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, kunt u sturen naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

 

Uittreksel BRP
Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand
Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.