Ontheffing drank-en horecawet
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-drank-en-horecawet/
Spring naar het artikel

Wilt u tijdens een evenement alcoholische drank schenken dan heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing Drank- en Horecawet nodig.

Het is verboden om zonder vergunning of ontheffing alcoholische drank te schenken.

Online aanvragen

Deze ontheffing vraagt u online aan via de knop 'Ontheffing aanvragen'. U heeft hiervoor een eHerkenning nodig. U kunt tegelijkertijd een vergunning A-evenement aanvragen.

Wilt u zwak alcoholische drank schenken tijdens een bijzondere gelegenheid (dus zonder evenementenvergunning)? Vraag dan een ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol aan via de pagina Ontheffing bijzondere gelegenheid met alcohol

Meer informatie vindt u op de pagina evenementenvergunningen.

Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet u de leges betalen.

De ontheffing is alleen geldig op de dagen dat het evenement plaatsvindt.

2019
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Drank en Horecawet € 33,00
Ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, digitale aanvraag € 31,00
  • naam en datum van het betreffende evenement
  • toestemming van de organisator van het evenement (als u bent ingehuurd)
  • ontheffing drank- en horecawet aanvragen bij A-evenement duurt 4 weken

Voor organisatoren van evenementen, cateraars en iedereen die bedrijfsmatig op een evenement alcoholhoudende dranken wil schenken.

De aanvraag wordt getoetst op volledigheid en juistheid. Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op artikel 35 van de Drank- en horecawet.

Regels

  • alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn en er mag geen sprake zijn van slecht levensgedrag
  • met de ontheffing mogen slechts zwak alcoholische dranken (tot 15% alcoholpercentage) worden geschonken
  • de ontheffing kan voor maximaal 12 aangesloten dagen worden aangevraagd
  • de ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komen
  • bij de aanvraag voor de ontheffing moet worden aangegeven op welke locatie en voor welke tijdsduur de alcohol wordt geschonken
  • de ontheffing is alleen geldig op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt
  • de ontheffing moet uiterlijk twee weken voor de gebeurtenis aan worden gevraagd

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Evenementen via evenementenvergunningen@rotterdam.nl of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.