Ontheffing drank-en horecawet
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-drank-en-horecawet/
Spring naar het artikel

Wilt u zwak alcoholische drank schenken tijdens een evenement of een andere bijzondere gelegenheid? Dan heeft u een ontheffing Drank- en Horecawet nodig.

Het is verboden om zonder vergunning of ontheffing alcoholische drank te verstrekken.

Alcoholische drank schenken tijdens een evenement

Wilt u tijdens een evenement alcoholische drank verstrekken dan heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing Drank- en Horecawet nodig.

Deze ontheffing vraagt u online aan via de oranje knop. Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig. U kunt tegelijkertijd een vergunning A-evenement aanvragen.

Meer informatie vindt u op de pagina evenementenvergunningen.

Alcoholische drank schenken bij een andere bijzondere gelegenheid (geen evenement)

Als u tijdens een bijzondere gelegenheid zwak alcoholische drank wil schenken, dan moet u een ontheffing Drank- en Horecawet aanvragen.
Een bijzondere gelegenheid is:

 • bijvoorbeeld een feestelijke opening van een winkel of de start van een speciale tentoonstelling in een kunstgalerie
 • incidenteel van aard en heeft altijd een open karakter

Daarnaast wijken de activiteiten af van de reguliere bedrijfsvoering.

Deze ontheffing biedt alleen de mogelijkheid tot het schenken van alcohol voor gebruik ter plaatse. De ontheffing is alleen geldig op de dag(en) dat de bijzondere gelegenheid plaatsvindt.

De ontheffing Drank- en Horecawet voor bijzondere gelegenheden vraagt u aan via onderstaand formulier.

Voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen, moet u de leges betalen.

De ontheffing is alleen geldig op de dagen dat het evenement plaatsvindt.

2019
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Drank en Horecawet € 33,00
Ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet, digitale aanvraag € 31,00
 • naam en datum van het betreffende evenement
 • toestemming van de organisator van het evenement / de gelegenheid (als u bent ingehuurd)
 • ontheffing drank- en horecawet aanvragen bij A-evenement duurt 4 weken
 • ontheffing drank- en horecawet aanvragen bij bijzondere gelegenheid duurt 2 weken

Voor organisatoren van evenementen, cateraars en iedereen die bedrijfsmatig op een evenement of bijzondere gelegenheid alcoholhoudende dranken wil schenken.

U moet de ontheffing uiterlijk veertien dagen voor de gebeurtenis aanvragen.

De aanvraag wordt getoetst op volledigheid en juistheid. Verlening van deze ontheffing is gebaseerd op artikel 35 van de Drank- en horecawet.

Hierbij wordt inhoudelijk getoetst of er sprake is van een bijzondere gelegenheid met beperkte tijdsduur. Geef dus duidelijk aan wat de gelegenheid inhoudt en waarom deze afwijkt van de reguliere bedrijfsvoering.

Regels

 • alle leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn en er mag geen sprake zijn van slecht levensgedrag
 • met de ontheffing mogen slechts zwak alcoholische dranken (tot 15% alcoholpercentage) worden geschonken
 • de ontheffing kan voor maximaal 12 aangesloten dagen worden aangevraagd
 • de ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in het gedrang komen
 • bij de aanvraag voor de ontheffing moet worden aangegeven op welke locatie en voor welke tijdsduur de alcohol wordt geschonken
 • de ontheffing is alleen geldig op de dag(en) dat het evenement plaatsvindt
 • de ontheffing moet uiterlijk twee weken voor de gebeurtenis aan worden gevraagd

Binnen zes weken na verzending/uitreiking van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Directie Veiligheid
Team Evenementen
E-mail evenementenvergunningen@rotterdam.nl
Tel: 14 010

Of neem op een andere manier contact op.