Ontheffing coronawet
Gepubliceerd op: 20-11-2020
Geprint op: 08-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/ontheffing-coronawet/
Ga naar de hoofdinhoud

In de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19, ook wel coronawet, staan landelijke maatregelen tegen corona. Alleen in heel bijzondere gevallen kan de burgemeester een ontheffing geven op een paar maatregelen.

Een ontheffing is een besluit van de gemeente waarbij een uitzondering op een verbod wordt gemaakt.

De ontheffing coronawet is alleen bedoeld voor een eenmalige gebeurtenis en niet als gehele uitzondering op de maatregelen.

Geen ontheffing

 1. U kunt GEEN ontheffing aanvragen om weer normaal open te gaan.

 2. U kunt GEEN ontheffing aanvragen voor besloten plaatsen zoals woningen en bijbehorende tuinen, loodsen en kantoorgebouwen.

Wel ontheffing

 1. Groepsvorming. Plaatsen waar geen groepen mogen zijn. Het gaat hier om een groep mensen die min of meer bij elkaar horen. Niet om een groep mensen die toevallig bij elkaar is, bijvoorbeeld om op een bus te wachten.
 2. Openstelling publieke plaatsen. Publieke plaatsen die niet open mogen zijn, of alleen onder voorwaarden. Voorbeelden van publieke plaatsen zijn cafés, restaurants, theaters en bioscopen.
 3. Evenementen. Evenementen die niet toegestaan zijn, of alleen onder voorwaarden. Let op: als u een ontheffing krijgt voor het organiseren van een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen. Dat kan via de pagina Evenementenvergunning.

Ontheffing aanvragen voor bewoners en bedrijven

Vraag via de knop 'Ontheffing aanvragen' de ontheffing coronawet aan per e-mail.

Bellen over ontheffing coronawet

U kunt niet langskomen. Bel 14 010 als u er niet uitkomt.

Met de coronawet kunnen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer de regering controleren. Ook hebben burgemeesters mogelijkheden voor maatwerk binnen hun gemeente.

Als een ontheffing de bestrijding van het coronavirus moeilijker maakt, krijgt u geen ontheffing. Als u ontheffing krijgt is dat in een heel bijzonder geval.

U vraagt deze ontheffing gratis aan.

Plan van aanpak

Als u een ontheffing coronawet aanvraagt, moet u een plan van aanpak meesturen. In het plan van aanpak staan:

 • De maatregelen die u neemt om de veilige afstand te garanderen
 • De aanvullende maatregelen om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te maken. 

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw aanvraag.

Alle Rotterdammers: bewoners, ondernemers, instellingen, enzovoort.

Voor bepaalde groepen en publieke plaatsen hoeft GEEN ontheffing te worden aangevraagd:

 • Personen die op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen tot en met 12 jaar
 • Mensen met een beperking met hun begeleiders
 • Voor een opsporingsambtenaar, toezichthouder, zorgverlener, mantelzorger, geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang.
 • een persoon die samen met anderen zijn godsdienst of levensovertuiging belijdt.
 • Het verbod op groepsvorming geldt ook niet bij bepaalde (Grond)wettelijk of Europees- en internationaalrechtelijk beschermde bijeenkomsten. Daarbij gaat het om een vergadering of betoging als bedoeld in de Wet openbare manifestaties, een verkiezing, een vergadering van de Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, het algemeen bestuur van een waterschap of van een door deze organen ingestelde commissie, een bijeenkomst van bepaalde internationale organisaties of van verdragspartijen of een bijeenkomst die te maken heeft met rechtspleging, zoals een zitting bij de rechtbank of de bezwaarschriftencommissie.

Publieke plaatsen

Voor bepaalde publieke plaatsen hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Dit staat al  in de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’

 • een plaats die is bestemd voor een vergadering van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit;
 • een plaats die is bestemd voor een vergadering van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie;
 • een gerechtsgebouw;
 • kerken, moskeeën, synagogen en tempels zijn geen “publieke plaats”. Ook hier hoeft geen ontheffing voor te worden aangevraagd.
 • Gelegenheden zoals een verjaardagsfeest, een huwelijk (met meer dan 30 man), de opening van een winkel, non-foodmarkten, schaatsbaan en evenementen bedoeld als vermaak, worden niet gezien als bijzondere gelegenheden
 • De GGD heeft de situatie beoordeeld en heeft een advies uitgebracht
 • U kunt geen aanvraag indienen voor meerdere activiteiten 
 • Het aanvraagformulier moet goed en volledig ingevuld zijn
 • De burgemeester kan de ontheffing goedkeuren met extra regels en beperkingen, bijvoorbeeld op advies van de GGD
 • Als u een ontheffing krijgt, bent u nog steeds verplicht om aan alle andere wetten en regels te voldoen die van toepassing zijn. Als u bijvoorbeeld een ontheffing krijgt voor een evenement, moet u ook een evenementenvergunning aanvragen
 • Als de ontheffing bestrijding van het virus moeilijker maakt, krijgt u geen ontheffing

*

Extra regels

Daarnaast kunnen extra regels worden opgelegd, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • maatregelen die zorgen voor de veilige afstand, zoals looproutes en vaste zitplaatsen
 • medische selectie vooraf (controlevragen), alleen op reservering publiek toelaten, vooraf vrijwillig contactgegevens vragen voor brononderzoek en contactonderzoek
 • het laten indienen van een plan met maatregelen om de veilige afstand te kunnen waarborgen en andere maatregelen ter bestrijding van de epidemie te treffen en vervolgens de naleving van dat plan als voorschrift aan de ontheffing te verbinden
 • het treffen van hygiënevoorschriften

 Heeft u nog vragen, neem dan contact op.