Onroerende-zaakbelasting
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/onroerendezaakbelasting/
Ga naar de hoofdinhoud

Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers (huurders) van niet-woningen betalen Onroerende-zaakbelasting (OZB).

U betaalt online de OZB met uw DigiD (voor burgers) of
eHerkenning (voor bedrijven) via de knop 'Belasting betalen'. 

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 nodig en een machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?
Koop eHerkenning niveau 2 bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen. Op de website van eHerkenning staat de lijst van erkende leveranciers. Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie. Houd rekening met de levertijd. Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

U betaalt de OZB aan Belastingen gemeente Rotterdam.
U kunt ook uw aanslagbiljet bekijken. De aanslag moet vóór de uiterste betaaldatum worden betaald.

De opbrengst van de OZB is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.

Bellen

Heeft u nog vragen? Bel 14 010.

Over de WOZ-waarde van een onroerende zaak stelt de gemeente een percentage vast. De aanslag voor OZB krijgt u ieder jaar automatisch van de gemeente.

OZB 2021
Woningen  
Eigenaar 0,0774% van de WOZ-waarde
Niet-woningen  
Eigenaar 0,3574% van de WOZ-waarde
Gebruiker 0,2546% van de WOZ-waarde

Rekenvoorbeeld aanslag 2021 OZB voor een eigenaar van een woning

De totale WOZ-waarde van een onroerende zaak is € 124.000,- (100%). De OZB-aanslag over 2021 is € 1240,- (1%) x 0,0774 % = € 95,98 per jaar.

In de tabel hieronder vindt u de tarieven van de vorige jaren.

OZB 2019 2020
Woningen    
Eigenaar 0,0969% 0,0853%
Niet-woningen    
Eigenaar 0,3504% 0,3583%
Gebruiker 0,2496% 0,2552%

Neem bij betaling aan de kas altijd de aanslag, de aanmaning of het dwangbevel mee.

  • u kunt contact betalen en pinnen
  • creditcards worden niet geaccepteerd

Uw betaling wordt meteen verwerkt.

U betaalt de OZB voor het adres waarvan u op januari van het jaar als eigenaar staat ingeschreven in het kadaster. Voor niet-woningen is er ook een gebruikersbelasting. Degene die op 1 januari gebruiker is van een niet-woning is, krijgt de gebruikersaanslag. U moet dan de aanslag OZB voor het hele jaar betalen. Het bedrag wordt dus niet verlaagd als u in de loop van het jaar de huur opzegt of de onroerende zaak verkoopt.

Het is normaal dat bij verkoop de notaris de OZB eigenaren en rioolheffing voor een deel verrekent met de nieuwe eigenaar. Bewaar uw aanslag daarom goed. Voor de duidelijkheid: het verrekenen van een aanslag is een zaak tussen koper en verkoper. U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht.

De gemeente stuurt de aanslag OZB meestal in de eerste drie maanden van het jaar. In ieder geval moet de aanslag binnen drie jaar na het ontstaan van de belastingplicht worden opgelegd.

Bedrijfsruimten

Het begrip 'onroerende zaak' staat in de Gemeentewet en de verordening onroerendezaakbelasting van de gemeente Rotterdam beschreven.

Een onroerende zaak kan een woning zijn, maar ook een niet-woning. Niet-woningen zijn bedrijfsruimten zoals winkels, fabrieken, werkplaatsen, kantoren, maar ook bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Regels

Meer informatie vindt u in de Verordening onroerendezaakbelastingen 2021

 

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

De hoogte van de aanslag OZB is de uitkomst van de WOZ-waarde vermenigvuldigd met het OZB-tarief.

Omdat de totale OZB-opbrengst ieder jaar ongeveer hetzelfde moet zijn, stelt de gemeenteraad ieder jaar het OZB-tarief vast. Bij dalende WOZ-waarde wordt dan het tarief verhoogd, en bij een stijgende WOZ-waarde wordt het OZB-tarief verlaagd. Zo blijft de opbrengst ongeveer hetzelfde. Er is ook altijd inflatiecorrectie, omdat de kosten voor de gemeente ook stijgen.

Als u te veel of dubbel heeft betaald, stuurt u dan het betaalbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Een betaalbewijs kan zijn:

  • (een kopie van) een bankafschrift, waarop de betaling staat of
  • een printscreen van de internetbetaling, met hierop het rekeningnummer en de betaling.

U krijgt een brief met daarin het bedrag dat u terugkrijgt. De gemeente betaalt terug binnen een termijn van drie tot zes weken. Er wordt nooit contant geld teruggegeven aan de kas van Belastingen.

Geen rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief met daarin het verzoek om het rekeningnummer door te geven, waarop het geld terugbetaald moet worden. Zodra de gemeente deze gegevens van u ontvangen heeft, wordt het geld aan u terugbetaald.

Wel rekeningnummer bekend bij Belastingen

U krijgt een brief waarin staat dat u het bedrag krijgt terugbetaald op uw rekeningnummer dat bij Belastingen bekend is.

Wilt u dat in de toekomst een ander rekeningnummer wordt gebruikt voor terugbetalingen? U moet dan zo snel mogelijk een ander rekeningnummer doorgeven aan Belastingen.