Omgevingsvergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 19-09-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning/
Spring naar het artikel

Voor het (ver)bouwen van een bouwwerk is vaak een omgevingsvergunning nodig.

Via de zelftoets 'Ik wil verbouwen' krijgt u meer informatie over de Rotterdamse bouwregels en bouwen zonder vergunning.

Let op: doe éérst de zelftoets. Blijkt uit de zelftoets dat u een omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dán pas de vergunning aan via de knop 'vergunning aanvragen'. Houd de gegevens uit de zelftoets bij de hand.

Particulieren loggen in met DigiD, ondernemers met eHerkenning. Voor het inloggen met eHerkenning heeft u het KvK-vestigingsnummer nodig.

Post

U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar:

Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

Wilt u weten of bijvoorbeeld uw (ver)bouwplan past in het bestemmingsplan? Dien een conceptaanvraag in. Dan weet u of uw plannen mogelijk zijn.

Aangevraagde en afgegeven omgevingsvergunningen vindt u via de pagina bekendmakingen zoeken van de overheid.

In het infoblad 'procedure aanvraag omgevingsvergunning' staat de aanvraagprocedure beschreven.

Kijk voor de kosten van het behandelen van een aanvraag voor een vergunning op de pagina wat betaalt u voor een omgevingsvergunning.

Indieningslijsten

Op de indieningslijst ziet u welke gegevens nodig zijn om de vergunning aan te vragen. Als de vergunningaanvraag en/of bijlagen niet goed of niet volledig zijn ingevuld, vraagt de gemeente u om een aanvulling.  

Voor andere (meer ingewikkelde) bouwwerkzaamheden geldt de originele lijst van documenten en gegevens volgens de 'Ministeriële regeling omgevingsrecht'

Meer informatie vindt u op de pagina omgevingsrecht.

Online documenten toevoegen

Extra documenten voegt u online toe door met uw DigiD in te loggen op het Omgevingsloket:

 • in het Omgevingsloket gaat u in de rechterbovenhoek naar ‘Mijn overzicht’
 • u klikt uw aanvraag aan
 • via ‘bijlagen’ kunt u nu extra documenten toevoegen

Wanneer u de extra documenten alleen op papier heeft, kunt u deze scannen en daarna via het Omgevingsloket online indienen.

Privacy/AVG

In verband met uw privacy en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt u verzocht geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen en/of rapporten te zetten.

Uiteraard is het adres van de (bouw)locatie wel noodzakelijk. Bedrijfsnamen, adresgegevens en initialen vallen niet onder privacygevoelige informatie.

 • acht weken voor een standaardaanvraag
 • 26 weken voor een uitgebreide procedure

Als er reden voor is, kan in beide gevallen de doorlooptijd worden verlengd of tijdelijk worden stilgezet.

Burgers (particulieren) én ondernemers kunnen een omgevingsvergunning aanvragen.

Een overzicht van de wetten en regels vindt u in het infoblad.

Bezwaar maken
 

Standaardprocedure:

 • als een standaardprocedure van toepassing is kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning
 • zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt

Uitgebreide procedure:

 • in geval van een uitgebreide procedure kan tegen het ontwerp-besluit zienswijze worden ingediend
 • de termijn voor het indienen van zienswijze is zes weken
 • de start van deze termijn is de dag waarop het ontwerp-besluit ter inzage is gelegd
 • nadat een zienswijze is ingediend, onderzoekt het college van B en W of er reden is een ander besluit te nemen dan het ontwerpbesluit

Beroep instellen

 • als u het niet eens bent met het definitieve besluit dat de gemeente heeft genomen, dan kunt u hiertegen beroep instellen
 • de termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken
 • de start van deze termijn begint de dag nadat het besluit is kennisgegeven in dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad

Bezwaar indienen tegen de legesaanslag

U kunt ook bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag. Kijk bij de veelgestelde vragen hieronder of op de pagina kosten van de omgevingsvergunning.

 • vragen over de werking van het Omgevingsloket stelt uw via het helpdeskformulier op de pagina van InfoMil
 • kijk ook onderaan deze pagina of het antwoord op uw vraag tussen de meest gestelde vragen staat
 • heeft u daarna nog vragen, stuur dan een mail naar: bwt-vergunningen@rotterdam.nl
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam

Neem voor de status van uw aanvraag contact op met de bouwinspecteur die vermeld staat in de ontvangstbevestiging die u van de gemeente via e-mail heeft gekregen.

Voor de omgevingsvergunning zijn twee procedures voorgeschreven:

 • standaardprocedure (behandeltermijn acht weken)
 • uitgebreide procedure (behandeltermijn zes maanden)

E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

U kunt bezwaar indienen tegen de legesaanslag voor het in behandeling nemen van een aanvraag Omgevingsvergunning op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Kijk voor meer informatie op de pagina bezwaarschrift aanslag leges omgevingsvergunning.

Voor vragen over de Omgevingsvergunning kunt u terecht bij

 • uw contactpersoon van Stadsontwikkeling (zie eerdere brieven)
 • het algemene telefoonnummer 14 010 (lokaal tarief)
 • of via e-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

U geeft uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming om namens u uw online aanvraag op te stellen (machtigen). Zij helpen u bij het in één keer indienen van een complete online aanvraag.

Op de pagina Kenniscentrum InfoMil bekijkt u de handleiding OLO (OmgevingsLoketOnline).

Heeft u (ver)bouwplannen?

Lees dan het stappenplan uit de "zelftoets" op de pagina over bouwen.
U ziet of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt.
Met de "zelftoets" is de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag groter.

E-mail: bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Via het algemene telefoonnummer 14 010 kunt u contact opnemen met een bouwinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht.

U kunt ook uw aannemer, architect of andere deskundige officieel toestemming geven (machtigen) om namens u de online aanvraag op te stellen. Zij helpen u bij het in één keer indienen van een complete online aanvraag.

Of ga naar de openbare bibliotheek of de internetzuilen in de stadswinkels om een papieren aanvraagformulier te printen. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD.

U vult het aanvraagformulier helemaal in en stuurt deze op naar:
Gemeente Rotterdam
Omgevingsvergunning
Postbus 6575
3002 AN Rotterdam

Bel hiervoor met het algemene informatienummer 14 010.

Vermeld altijd het kenmerk van de omgevingsvergunning (begint met de aanduiding OMV).