Omgevingsvergunning brandveilig gebruik bouwwerk
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/omgevingsvergunning-brandveilig-gebruik-bouwwerk/
Ga naar de hoofdinhoud

Als u dagverblijf of nachtverblijf aanbiedt aan groepen mensen heeft u soms een vergunning nodig. Dit is om de brandveiligheid te garanderen.

Deze vergunning is de vroegere gebruiksvergunning of gebruiksmelding.

Online vergunningcheck

Een melding of vergunning is niet altijd nodig. Doe eerst de ‘vergunningcheck’ via de knop 'vergunningcheck doen'. U ziet meteen of u een vergunning nodig heeft.

Blijkt uit de vergunningcheck dat u een vergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen?

Dien dan online uw aanvraag voor een vergunning of melding bij het omgevingsloket in.

U logt als particulier in met uw DigiD en als ondernemer met eHerkenning. Voor inloggen met eHerkenning heeft u het vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel nodig.

Let op: Per 1 juli 2021 verdwijnt eHerkenning niveau 1. Voor deze aanvraag heeft u dan eHerkenning niveau 2 of hoger nodig en een  machtiging ‘Ondernemersloket EH 2’ voor de gemeente Rotterdam.

Wat moet u doen?

Het is belangrijk dat u eHerkenning niveau 2 koopt bij een erkend bedrijf. Zij helpen u ook met uw machtigingen.  Kijk op de website van eHerkenning voor de lijst van erkende leveranciers.  Neem contact op met uw leverancier voor meer informatie en houd rekening met de levertijd.  Lees meer over het gebruik van eHerkenning door de gemeente Rotterdam.

Soms heeft u een vergunning nodig. In andere gevallen hoeft u alleen het gebruik te melden.

Verschil tussen een melding en vergunning

 • voor een melding betaalt u niet, voor een vergunning wel
 • bij een vergunning aanvraag wordt vooraf bekeken of u aan de regels voldoet. De brandweer controleert en handhaaft hierop.

Vergunning nodig

U heeft deze vergunning nodig voor een aantal soorten van gebruik van bouwwerken. Bijvoorbeeld:

 • een nachtverblijf voor meer dan 10 personen
 • een dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap

Voorbeelden zijn: 

 • gezondheidszorg: ziekenhuis, verzorgingshuis, psychiatrische inrichting en verpleeghuis 
 • kinderopvang: kinderdagverblijf, voorschoolse opvang, naschoolse opvang en peuterspeelzaal 
 • onderwijs voor kinderen jonger dan twaalf jaar: basisschool 
 • overnachting: hotel, motel, pension, herberg, opvangcentrum, kampeerboerderij

Melding doen

Voor het gebruik van een aantal soorten bouwwerken moet u een melding doen. Bijvoorbeeld:

 • bij dagverblijf voor meer dan 50 personen
 • bij kamerverhuur aan 5 of meer personen

Voorbeelden zijn:

 • onderwijs voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen: onderwijsgebouwen voor voortgezet onderwijs
 • lichte industrie: loods, stal, tuinbouwkas
 • kantoor: bankgebouw, gemeentehuis, provinciehuis
 • bijeenkomsten: congrescentrum, kerk, wijkgebouw, bioscoop, theater, casino, café, restaurant, kantine, discotheek, tentoonstellingsgebouw, museum, tribune in een sportgebouw
 • sport: zwembad, sportzaal, sporthal, fitnesscentrum
 • winkel: winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, stationsgebouw, verkoop bij een groot tankstation
 • melding maken: gratis
 • aanvraag vergunning: in 2021 is het starttarief € 266,70

Dit bedrag wordt verhoogd voor een inrichting voor het aantal geldende vierkante meter (m2) aan oppervlakte:

Tarieven 2021 - Inrichting met een oppervlakte
500 m2 of kleiner, verhoogd met € 407,10
501 tot en met 2.000 m2, verhoogd met € 1.430,80
2.001 tot en met 5.000 m2, verhoogd met € 3.535,40
5.001 tot en met 50.000 m2, verhoogd met € 4.947,70
50.001 m2 en hoger, verhoogd met € 7.767,30

Bij het online aanvragen van de vergunning ziet u of u een melding moet doen of dat u een vergunning nodig heeft.

Dan ziet u ook welke documenten u moet meesturen.

 • 4 weken voor een melding
 • 6 maanden voor een vergunning

Als eigenaar of beheerder van een bouwwerk moet u maatregelen nemen om dat bouwwerk brandveilig te gebruiken.

 • voor het gebruik van bepaalde gebouwen zoals basisscholen en zorginstellingen heeft u deze vergunning nodig
 • voor andere bouwwerken moet u misschien alleen een melding brandveilig gebruik bouwwerken doen

Soms is er geen melding of vergunning nodig.

De regels vindt u in het Bouwbesluit 2012 (vooral hoofdstuk 6 en 7).

Kijk voor meer informatie op de pagina bouwen.

Bekijk ook de veelgestelde vragen. Heeft u hierna vragen, neem dan contact op.

U heeft een vergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken nodig. U vraagt deze online aan via de pagina omgevingsloket.

Een vergunning voor brandveilig gebruik bouwwerken is nodig voor een aantal soorten van gebruik van bouwwerken. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende situaties, waarbij

 • u nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen of
 • dagverblijf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar of met een lichamelijke of verstandelijke handicap:
  - gezondheidszorg:
  ziekenhuis, verzorgingshuis, psychiatrische inrichting en verpleeghuis
  - kinderopvang:
  kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en voorschoolse en naschoolse opvang
  - onderwijs voor kinderen jonger dan 12 jaar: basisschool
  - overnachting:
  hotel, motel, pension, herberg, opvangcentrum, kampeerboerderij

Heeft u bouwplannen of verbouwplannen?

Bekijk het stappenplan uit de zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de zelftoets wordt uw kans op een succesvolle vergunningsaanvraag groter.

Een vergunning voor kamerverhuur vraagt u online aan.

Heeft u bouw of verbouwplannen?

Raadpleeg het stappenplan uit de zelftoets. U ziet hier of een vergunning nodig is en hoe u deze aanvraagt. Met de "zelftoets" vergroot u de kans op een succesvolle vergunningsaanvraag.