Vermoedelijke integriteitsschendingen melden
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 12-12-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/integriteitschendingen-melden/
Spring naar het artikel

Iedere ambtenaar hoort integer te zijn: eerlijk, fatsoenlijk en betrouwbaar. Verdenkt u een ambtenaar van integriteitsschending? Meld dit dan bij de gemeente.

Ook personen die tijdelijk voor de gemeente Rotterdam werken, moeten integer handelen. Dit zijn bijvoorbeeld externe adviseurs, uitzendkrachten en stagiaires.

Let op: Wilt u zeker weten of er sprake is van een integriteitsschending? Kijk dan naar enkele voorbeelden op deze pagina.

1. Online melden

Via de knop 'Online melden' kunt u een vermoedelijke integriteitsschending doorgeven.

Een vertrouwenspersoon integriteit van de gemeente Rotterdam behandelt uw melding en neemt daarna contact met u op.

2. Per e-mail melden

U kunt de gemeente ook per e-mail een vermoedelijke integriteitsschending doorgeven.

3. Telefonisch melden

U kunt de gemeente ook bellen om een vermoedelijke integriteitsschending door te geven. Dit kan via het nummer: (010) 267 12 67.

4. Anoniem melden

Liever anoniem een melding doorgeven? Neem dan contact op met Stichting M (0800-7000) of met de Gemeentelijke Ombudsman.

Vertrouwenspersoon integriteit

Uw melding wordt behandeld door een vertrouwenspersoon integriteit van de gemeente Rotterdam. Deze neemt contact met u op.

Daarna wordt de (vermoedelijke) integriteitsschending door de vertrouwenspersoon gemeld bij het hoofd van de betreffende afdeling of het gebied. Deze neemt de melding verder in behandeling.

Na afloop krijgt u een bericht van de vertrouwenspersoon. Hier staat in hoe uw melding behandeld is.

Integriteit is belangrijk

Voor het geld van de belastingbetaler levert de gemeente diensten. Daarom vindt de gemeente Rotterdam integriteit erg belangrijk.

De gemeenteambtenaar moet zorgvuldig zijn in zijn/haar handelen en bij het controleren van burgers, bedrijven en instellingen.

Wetten en regels

Dat een ambtenaar integer moet handelen, is ook in wetten en regels vastgelegd.

 • de nationale wettekst van de ambtenarenwet werd al in 1929 vastgesteld door koningin Wilhelmina
 • de Gemeente Rotterdam heeft sinds 1972 ook nog een eigen ambtenarenreglement

U kunt de gemeente per e-mail een vermoedelijke integriteitsschending doorgeven of op een andere manier contact opnemen met de gemeente.

Ambtenaren hebben, net als collegeleden, een geschenkenregeling. Ze mogen voor maximaal € 50 cadeaus en uitnodigingen aannemen.

Stadsontwikkeling en Belastingen hebben zelfs een nullijn. Medewerkers van deze afdelingen mogen helemaal niets aannemen.

In 2005 zijn de landelijke basisnormen integriteit vastgelegd waaraan alle gemeenten zich hebben gecommitteerd.

Een van deze basisnormen heeft te maken met het openbaar maken van de nevenwerkzaamheden van topfunctionarissen en de nevenwerkzaamheden van clustercontrollers.

Iedere gemeenteambtenaar moet integer zijn. Dit betekent dat hij/zij eerlijk, fatsoenlijk, onkreukbaar moet zijn en afrekenbaar is op wat hij/zij doet.

Sinds 2004 leggen alle ambtenaren een ambtseed of belofte af. Ook volgen zij een dilemmatraining waarin de Gedragscode wordt uitgelegd.

Externe medewerkers leggen geen eed af, maar moeten wel een integriteits- en geheimhoudingsverklaring ondertekenen. Verder heeft de gemeente ook een regeling melding vermoeden misstand (voorheen de klokkenluidersregeling). Hierin staat hoe met een melding wordt omgegaan.

Niet integer handelen door een ambtenaar kan zijn:

 • Nevenactiviteiten uitvoeren die niet horen bij de functie. Bijvoorbeeld privé actievoeren tegen de sloop van een gebouw als hij/zij in functie betrokken is bij de besluitvorming over de bestemming van dit gebouw.
 • Doorgeven van informatie over een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld aan een buurman vertellen dat er naast zijn nieuw gekochte huis een opvang voor verslaafden wordt gebouwd.
 • Privé-gebruik van suikerzakjes en bestek van de gemeente, bijvoorbeeld voor op de camping.
 • Het privé-gebruik van voertuigen van de gemeente.

Andere voorbeelden:

 1. Fraude en corruptie
 2. Diefstal en verduistering
 3. Belangenverstrengeling
 4. Geweld en intimidatie
 5. Verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen
 6. Misdragingen (strafbare feiten) binnen of buiten werktijd
 7. Misbruik en manipulatie van informatie
 8. Ongeoorloofde afwezigheid
\