Spring naar het artikel

Wanneer u gaat trouwen, legt u eerst bij de ambtenaar van de burgerlijke stand een verklaring af.

Dit is de verklaring van voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw).
Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u wilt trouwen. U kunt in Rotterdam op elke (goedgekeurde) locatie trouwen.

De prijzen voor het huwelijk zijn afhankelijk van de huwelijksdatum, de tijd en de locatie. U vindt deze prijzen in de prijslijst huwelijk en geregistreerd partnerschap.

Direct bij het reserveren van de trouwkamer of bijzondere locatie op het gemeentehuis, moet u de kosten betalen. U doet dit in de stadswinkel waar uw trouwlocatie onder valt. In de veelgestelde vraag hieronder vindt u extra uitleg over leges (kosten).

Gratis huwelijk blijft

Het blijft mogelijk om op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend tussen 09.00 en 10.00 uur kosteloos in het huwelijk te treden.

Naast het gratis huwelijk heeft Rotterdam ook de eenvoudige huwelijksvoltrekking. Deze duurt maximaal 15 minuten en vindt plaats op maandag, dinsdag of woensdag. Behalve het bruidspaar, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand mogen er maximaal 10 gasten bij de eenvoudige huwelijksvoltrekking aanwezig zijn.

Boekt u een gratis of eenvoudig huwelijk, dan vindt deze vanaf 10 januari 2018 plaats bij de stadswinkel Hillegersberg-Schiebroek.

 • Een verklaring van voorgenomen huwelijk (vroeger ondertrouw)
 • Een geldig identiteitsbewijs van u beiden
 • De ingevulde vragenlijst
 • De verklaring naamskeuze na huwelijk
 • In het schema 'documenten voor huwelijk' leest u welke documenten u verder moet meenemen. Documenten in het Nederlands of Engels voldoen. Voor documenten in andere talen is een vertaling in het Nederlands door een officiële vertaler verplicht en moet u het originele document tonen met de originele bijbehorende vertaling.
 • Het ingevulde getuigenformulier en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de getuigen. Bij een gratis huwelijk of partnerschap mag u maximaal twee getuigen meenemen.
 • Als u dit wilt, het ingevulde formulier buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)
 • Als u wilt trouwen op een vrije niet-gemeentelijke locatie, de
 • Een verklaring trouwlocatie

Met de ambtenaar van de burgerlijke stand bespreekt u wanneer, hoe laat en waar u wilt trouwen.

Om te kunnen trouwen, moet u 18 jaar of ouder te zijn. Trouwen kan met personen van gelijk of verschillend geslacht die niet met een ander gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.

Getuigen

 • Er kunnen minimaal twee, maximaal vier getuigen bij uw huwelijk zijn.
 • De getuigen moeten meerderjarig zijn (18 jaar of gehuwd) en de Nederlandse taal verstaan.
 • Het getuigenformulier moet uiterlijk twee weken voor de huwelijksdatum zijn ingeleverd. Eén week voor de huwelijksdatum kan niets meer worden veranderd.
 • U kunt bij een gratis of eenvoudig huwelijk ook tegen betaling stadsgetuigen krijgen (maximaal twee).

Trouwambtenaar

U kunt uw voorkeur voor de ambtenaar van uw keuze aangeven, maar pas twee weken voor de voltrekking wordt door ons de definitieve indeling gemaakt. Het kan in tijden van grote drukte dus voorkomen dat u niet de ambtenaar van uw eerste keuze krijgt toegewezen.
Daarnaast is het mogelijk om een persoon die al benoemd en beëdigd is als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in een andere gemeente uw huwelijk te laten voltrekken.

Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS)

Ook een familielid of een vriend(in) kan uw huwelijk voltrekken. De enige voorwaarde is dat hij/zij 18 jaar of ouder en niet onder curatele staat is. Deze persoon wordt dan voor de gelegenheid benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij de plechtigheid is altijd een ambtenaar burgerlijke stand aanwezig. Deze ambtenaar zorgt ervoor dat de ceremonie op de juiste manier verloopt.

Als u een trouwambtenaar voor één dag wilt laten benoemen, moet u het aanvraagformulier invullen. Het formulier moet tien weken voor de huwelijksvoltrekking binnen zijn bij de gemeente Rotterdam. Op het formulier staat welke documenten u moet opsturen en naar welk adres.

Het benoemen van deze ambtenaar voor één dag kost in 2018 € 189,00.

Als het onderzoek van de documenten laat zien dat uw verzoek wordt goedgekeurd, dan moet u deze extra leges betalen. Als de betaling bij de gemeente is ontvangen, krijgt u het besluit van de benoeming toegestuurd. De ambtenaar neemt twee weken van tevoren contact op met het bruidspaar over de toespraak en de invulling van de plechtigheid.

Altijd en overal trouwen

In Rotterdam kan overal en altijd getrouwd worden. Overal, zolang deze plek maar veilig is en voor iedereen toegankelijk. Altijd, dus ook in het weekend en ’s nachts. Het bruidspaar moet uiteraard wel toestemming van deze plek hebben om het huwelijk daar te voltrekken. Dit kan een gemeentelijke of niet- gemeentelijke trouwlocatie zijn. Bij het regelen van de ondertrouw geeft u aan waar u daadwerkelijk wilt trouwen.

Als u wilt trouwen op een vrije, niet-gemeentelijke locatie, vult u de verklaring trouwlocatie in, samen met de locatie-eigenaar/-beheerder. U kunt het formulier ook opsturen naar het adres dat erop staat. Dit kan minimaal zes weken vóór de datum van voltrekking. Het bespreken en betalen van deze locaties regelt u zelf.

Tolk

Wanneer één van de partijen geen Nederlands, Duits, Engels of Frans spreekt, zal het bruidspaar zelf voor een beëdigd tolk Nederlands moeten zorgen. In dat geval zal de plechtigheid niet door kunnen gaan als er geen tolk aanwezig is. Voor de getuigen geldt dat deze in ieder geval moeten begrijpen wat er gebeurt.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

U kunt een (duplicaat) vervangend trouwboekje aanvragen. Dit kan alleen in de gemeente waar u getrouwd bent. Binnen de gemeente Rotterdam stuurt u uw verzoek naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. afdeling CVE02
Postbus 70013
3000KR Rotterdam

U stuurt een ondertekende brief met al uw huwelijksgegevens (naam echtgeno(o)t(e), huwelijksdatum, etc.) en een kopie van een geldig identiteitsbewijs op. Het boekje wordt na 5 werkdagen per post toegestuurd.

De prijs voor een duplicaat trouwboekje is afhankelijk van uw keuze voor een trouwboekje. De kosten zijn exclusief verzendkosten.

Als u nooit een trouwboekje heeft gekocht, dan kunt u hier altijd nog een aanvraag voor indienen.

U heeft een 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig als u of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft en u wilt:

 • trouwen of
 • een geregistreerd partnerschap aangaan of
 • uw huwelijk, dat in het buitenland is gesloten, in Nederland laten registreren in de Basisregistratie personen (BRP).

In de volgende gevallen heeft u géén 'verklaring geen schijnhuwelijk' nodig:

 • als u beiden onderdaan bent van een EU/EER-land of Zwitserland
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een reguliere vergunning heeft voor onbepaalde tijd (document II)
 • als u beiden vreemdeling bent en beiden een asielvergunning heeft voor onbepaalde tijd (document IV)
 • als het buitenlands huwelijk langer dan tien jaar geleden gesloten is
 • als het gaat om de inschrijving van een huwelijk dat inmiddels is beëindigd

Een gereserveerde huwelijksdatum kan NIET telefonisch geannuleerd of gewijzigd worden. Hiervoor moet u (één van de partners is voldoende) op afspraak langskomen in de stadswinkel met een geldig legitimatiebewijs.

U kunt ook een ondertekende brief met een kopie van een geldig legitimatiebewijs sturen naar:

Gemeente Rotterdam
Afdeling burgerzaken
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Staat het huwelijk gepland binnen drie weken?
Belt u naar het algemene  telefoonnummer 14010 om te bespreken hoe u de datum kunt wijzigen of annuleren.

Terugbetaling kosten

 • bij annulering meer dan 14 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden alle leges terugbetaald
 • bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking wordt de helft van alle leges terugbetaald
 • bij annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking worden er geen leges terugbetaald.

De leges worden terugbetaald aan diegene die heeft betaald en daarvan een bewijs kan laten zien.

Nee, een trouwdatum kan niet telefonisch vastgelegd worden. U moet hiervoor op afspraak langskomen met een geldig legitimatiebewijs van beiden.

In de Basisregistratie personen (BRP) wordt u als elkaars echtgenoot geregistreerd. Door een huwelijk verliest u niet uw eigen naam. In uw trouwboekje, huwelijksakte, paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs blijft uw eigen naam staan.

De verklaring naamgebruik gaat alléén over welke naam de gemeente moet gebruiken als zij u wil aanschrijven. Als u post ontvangt van de gemeente (bijvoorbeeld oproepingskaarten voor de verkiezingen), wordt daarvoor de naam gebruikt die u heeft opgegeven op de verklaring naamgebruik.

De leges bestaan uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze service. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten. 

Daarnaast zorgt het verschil in kosten van de tijdstippen ervoor dat de vraag naar trouwen wordt verdeeld.

Op 1 januari 2018 treedt een nieuwe wet huwelijkse voorwaarden in werking.

 • Als u niets regelt, trouwt u slechts voor een deel in gemeenschap van goederen.
 • Vermogen en schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd, worden gedeeld.
 • Vermogen en schulden die vóór het huwelijk zijn opgebouwd blijven privé.

Wanneer u dit anders wilt regelen, dan moet u dit voor het huwelijk laten vastleggen bij de notaris.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met een notaris.

Samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap kan gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Wilt u weten wat deze verandering betekent voor uw portemonnee?

De website www.wijzeringeldzaken.nl geeft antwoord op uw financiële vragen. Met de handige tool op www.berekenuwrecht.nl ziet u in een paar stappen op welke tegemoetkomingen u mogelijk recht heeft. Ook ziet u waar u deze kunt aanvragen.

Komt u er niet uit of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een VraagWijzer bij u in de buurt of bel naar het gemeentelijk servicenummer 14 010.