Horecavouchers voor Rotterdamse horecaondernemers
Gepubliceerd op: 16-03-2021
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/horecavouchers/
Ga naar de hoofdinhoud

Horecaondernemers hebben door corona zware klappen gehad. De subsidieregeling Horecavouchers helpt bij het coronaproof maken van hun terrassen en/of horecagelegenheid om zich voor te bereiden op de landelijke heropening van de horeca.

Via de knop 'Aanvragen subsidie' vraagt u de horecavoucher aan. Om in te loggen heeft u e-Herkenning nodig.

Een eenmalige subsidie kan worden verstrekt voor de aanschaf van producten of diensten die bijdragen aan het coronaproof maken van een horecaterras of een horecagelegenheid.          

Met het coronaproof maken van een horecaterras of een horecagelegenheid wordt bedoeld: het maken van kosten voor activiteiten die ervoor zorgen dat een horecaonderneming op een veilige wijze kan worden geëxploiteerd. De investeringen hebben tot doel om het risico op besmetting met het coronavirus te minimaliseren.

Voorbeelden

 • Terrasschermen
 • Terrasvlonders
 • Hand sanitizers
 • Routingstickers
 • Schermen voor binnen in de onderneming

De activiteiten komen alleen voor subsidie in aanmerking als

 • uit de aanvraag blijkt dat de horecavoucher geheel wordt ingezet voor de aanschaf van producten of diensten die bijdragen aan het coronaproof maken van een horecaterras of een horecagelegenheid
 • uit de aanvraag blijkt dat de kosten gemaakt zijn vanaf 10 november 2020
 • De subsidie bedraagt ten hoogste € 500,- per onderneming.
 • Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van € 220.000 is bereikt.
 • Het aanvragen van de subsidie is gratis.
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (pdf) en
 • Een actuele Inschrijving handelsregister KVK en
 • een op naam van de onderneming gestelde factuur op briefpapier van de leverancier waaruit de gemaakte in aanmerking komende kosten blijken (als de activiteiten al zijn uitgevoerd) of
 • Een op naam van de onderneming gestelde offerte op briefpapier van de leverancier waaruit de te maken in aanmerking komende kosten blijken (als de activiteiten nog moeten worden uitgevoerd)
 • Tot en met 31 augustus 2021 kunnen aanvragen worden ingediend zolang het subsidieplafond van € 220.000 nog niet bereikt is
 • Na indiening ontvangt de aanvrager binnen 8 weken een reactie. Wij streven er naar u binnen 20 werkdagen van het besluit op de hoogte te stellen.

De subsidieregeling is bedoeld voor horeca ondernemers die

 • Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam zijn gevestigd
 • Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staat geregistreerd onder SBI-code 55.10.1, 55.10.2, 56.10.1, 56.10.2 of 56.30.
 • De subsidie heeft een maximum van € 500,- per onderneming.
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen interne kosten. Onder interne kosten wordt verstaan: kosten waarvoor geen offerte, factuur of betaalbewijs beschikbaar is.
 • Als een horecaondernemer meerdere ondernemingen heeft in Rotterdam, mag er voor maximaal 3 ondernemingen subsidie worden aangevraagd.
 • Als u eerst een aanvraag doet, moeten de activiteiten uiterlijk 10 weken na de datum van verlening van deze subsidie worden uitgevoerd.
 • Doet u de aanvraag achteraf? U mag tot uiterlijk zes maanden na afronding van de activiteit een subsidie aanvragen.

Heeft u vragen? Vul uw gegevens in en u wordt teruggebeld.

Let op: zonder e-mailadres krijgt u geen ontvangstbevestiging.

Meer lezen over privacy en hoe gemeente Rotterdam met persoonsgegevens omgaat? Kijk op rotterdam.nl/privacy