Gezondheidsverklaring
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/gezondheidsverklaring/
Ga naar de hoofdinhoud

De gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw gezondheid. U heeft de gezondheidsverklaring nodig als u rij-examen gaat doen. En in bepaalde gevallen als u het rijbewijs wilt verlengen of omwisselen.

Onder Voor wie leest u in welke gevallen u een gezondheidsverklaring nodig heeft.

Gezondheidsverklaring aanvragen

Via de knop 'Verklaring invullen' wordt u door gelinkt naar de website van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). U logt in met uw DigiD. Vul online het formulier Gezondheidsverklaring in.

Kunt u de aanvraag niet digitaal doen? In de webshop van het CBR kunt u een papieren versie bestellen.

Uw aanvraag volgen

U kunt via Mijn CBR zien wat de status is van uw aanvraag. U ziet onder andere:

 • of het CBR de Gezondheidsverklaring al binnen heeft
 • welke correspondentie er is
 • of het CBR al een rapport van de medisch specialist binnen heeft

Meer informatie over de Gezondheidsverklaring vindt u op de pagina Gezondheidsverklaring van het CBR.

Tijdelijke regeling voor 75-plussers: 1 jaar doorrijden met verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. Kijk voor meer informatie op de pagina Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen van de Rijksoverheid over het verlengen van uw rijbewijs.

Kosten

2021

Gezondheidsverklaring

€ 39,30

Een geldig identiteitsbewijs.

Als u inlogt op de website van het CBR, dan ziet u bij Mijn CBR rechtsboven op de pagina hoe lang het duurt voordat u een reactie van het CBR krijgt.

Als u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) nodig hebt voor een rijbewijs, vult u een Gezondheidsverklaring in. Het formulier stuurt u op naar het CBR. De hele procedure leest u op Rijscholenoverzicht.nl

Er zijn 3 soorten aanvraagformulieren Gezondheidsverklaring:

 1. zonder geneeskundig verslag
 2. met geneeskundig verslag
 3. met geneeskundig verslag voor categorie C en D

Welk aanvraagformulier heeft u nodig?

1. Het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring zonder geneeskundig verslag is nodig bij:

 • de eerste afgifte van een rijbewijs
 • de categorie-uitbreiding van een rijbewijs
 • de afgifte van een rijbewijs aan een houder jonger dan 75 jaar die als medisch is geregistreerd in het CBR
 • in een aantal gevallen bij omwisseling van een buitenlands rijbewijs
   

2. Het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag is nodig voor:

 • een rijbewijs voor iemand die 70 jaar of ouder is en van wie het rijbewijs verloopt op of na de dag waarop deze 75 jaar wordt
 • een rijbewijs voor iemand die 75 jaar of ouder is
 • in een aantal gevallen bij een omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Voor deze gezondheidsverklaring moet u gekeurd worden. De keuring vindt plaats bij een behandeld arts of specialist. Of bij een huisarts.
 

3. Het aanvraagformulier Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag voor categorie C en D is nodig bij:

 • de eerste afgifte van een rijbewijs voor de categorieën C, C1, CE, C1E (vrachtauto) of D, D1, DE, D1E (autobus)
 • de categorie-uitbreiding en vernieuwing van een rijbewijs voor de categorieën C, C1, CE, C1E (vrachtauto) of D, D1, DE, D1E (autobus)

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de Klantenservice van het CBR.

Vertraging medische keuring door coronavirus

Sommige artsen of specialisten kunnen op dit moment niet meer keuren in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Hierdoor duurt het helaas langer voordat u een besluit van het CBR ontvangt.

Verlenging termijn aanleveren medische rapportage

Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Dit betekent dat de rapportage nu binnen 12 weken, nadat u de verwijzing heeft ontvangen, bij het CBR moet zijn. U kunt de klantenservice bellen om te voorkomen dat uw dossier wordt gesloten en om te bespreken wat de eventuele mogelijkheden zijn.

Online aanvragen gaat het snelst

In sommige gevallen kan het 4 maanden duren om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Begin dus op tijd met het invullen van de Gezondheidsverklaring. De aanvraag van een Gezondheidsverklaring 75+ gaat online enkele weken sneller dan wanneer u een papieren formulier gebruikt. Het CBR kan uw aanvraag dan helemaal digitaal verwerken.