Geografische basisinformatie
Gepubliceerd op: 31-01-2017
Geprint op: 21-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/geografische-basisinformatie/
Ga naar de hoofdinhoud

De afdeling Basisinformatie heeft verschillende (ruimtelijke) gegevens en informatie over geografische objecten.

U kunt informatie opvragen over:

  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  • Kleinschalige Basiskaart (KBK) schaal 1:10.000, 1:20.000 en 1:50.000
  • Leidingen Verzamelkaart (LVZK)
  • Kadastrale grenzen en de Basisregistratie Kadaster (BRK)
  • Territoriale Indeling Rotterdam (TIR) gebieds-, buurt- en subbuurtgrenzen
  • Verschillende soorten foto’s zoals luchtfoto’s, panoramafoto’s, oblieke foto’s

Informatie per e-mail aanvragen

Via de knop 'Informatie aanvragen' stuurt u een e-mail naar de afdeling Basisinformatie.

Het opvragen van informatie (open data) via het Kadaster is gratis.

Geef aan welk formaat u wilt ontvangen als u online producten aanvraagt. De levering kan in vectorformaten als het CAD-formaat DWG, DXF of DGN of in het GIS-formaat Shape.

Sommige producten kunnen ook in andere formaten worden geleverd, zoals in het rasterformaat of kleinschalige producten in het grafische formaat Adobe Illustrator. Omdat het vaak om maatwerk gaat, is overleg bijna altijd nodig.

U kunt ook analoge producten aanvragen. Bijvoorbeeld verschillende kleinschalige kaarten. Ook kunnen er plots worden gemaakt vanuit grootschalige topografie of de kabels en leidingeninformatie.

Het duurt 5 werkdagen voor:

  • KBK schaal 1:10.000, 1:20.000 en 1:50.000
  • TIR gebieds-, buurt- en subbuurtgrenzen
  • Verschillende soorten foto’s zoals lucht- en panoramafoto’s

Voor de andere producten stuurt u een e-mail naar basisinformatie@rotterdam.nl

Burgers en bedrijven, bijvoorbeeld voor de planning en uitvoering van (infrastructurele) werken.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.