Geboorteakte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-11-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteakte/
Spring naar het artikel

Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van de inschrijving van een geboorte bij de burgerlijke stand.

Bent u geboren in de gemeente Rotterdam? Dan kunt u uw geboorteakte aanvragen. U kunt ook een internationale versie opvragen.

U kunt op 3 manieren de geboorteakte aanvragen:

1. Online

Online aanvraag voor burgers

U vraagt online een akte aan met uw DigiD via de knop 'Akte aanvragen'.

Online aanvraag voor advocaten/notarissen

U vraagt een akte online aan met eHerkenning. U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig. 

De akte wordt per post naar u opgestuurd.

2. Per post

Vermeld in uw brief:

 • uw persoonsgegevens en adres
 • dat u een (internationale) geboorteakte wilt aanvragen en waarvoor u deze nodig heeft

Onderteken uw brief en stuur deze met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U ontvangt de akte thuis, samen met de rekening.

3. Langskomen

U kunt ook langskomen in een stadswinkel om een akte aan te vragen. Hiervoor maakt u online een afspraak of telefonisch via 14 010. Neem een geldig identiteitsbewijs mee.

Vanuit het buitenland

Als u niet in Nederland woont, gebruik dan het aanvraagformulier Akten en Uittreksels om de akte aan te vragen. Let op: betalen is alleen mogelijk met iDeal. Heeft u geen iDeal? Vraag dan per post uw akte aan.

Op een geboorteakte staan:

 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (als de geboortetijd bekend is, staat deze ook vermeld)
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • de ouder(s)
Soort aanvraag 2019
Online / langskomen € 13,40
Post € 13,40 + portokosten

De tarieven bestaan uit de kosten die de gemeente moet maken voor deze service. Uitgangspunt is dat de totale kosten worden gedekt uit de totale legesopbrengsten.

 • online: uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaat/notaris). Als advocaat/notaris heeft u hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.
 • post: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
 • langskomen: uw geldig identiteitsbewijs

De akte wordt binnen 10 werkdagen per post naar u opgestuurd.

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uzelf
 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel.

 • een geboorteakte wordt ook wel een uittreksel uit het geboorteregister genoemd
 • u vraagt een afschrift of uittreksel van de akte aan bij de gemeente waar het kind is geboren
 • de geldigheid van een akte wordt bepaald door de instantie die om de akte heeft gevraagd

Heeft u nog vragen die op deze pagina niet worden beantwoord, neem dan contact op.

U kunt de volgende documenten als identiteitsbewijs gebruiken:

 • een geldig Nederlands paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig W-document
 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig Vreemdelingen- en Vluchtelingenpaspoort

U kunt een akte van de burgerlijke stand in meerdere talen aanvragen. Dit heet een internationaal uittreksel. Dit uittreksel is behalve in het Nederlands ook opgemaakt in de volgende talen:

 • Frans
 • Duits
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans
 • Portugees
 • Grieks
 • Turks
 • Servo-Kroatisch.

Heeft u een Nederlandse akte ontvangen, terwijl u een internationaal uittreksel heeft aangevraagd?

Dan kunt de door u ontvangen akte terugsturen met een begeleidende brief. In deze brief vraagt u om een akte in meerdere talen. De Nederlandse akte wordt dan omgewisseld voor een uittreksel in meerdere talen.

De brief, samen met de akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs, kunt u sturen naar:
Gemeente Rotterdam
t.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Uittreksel BRP

Een uittreksel BRP is een bewijs dat u in deze gemeente staat ingeschreven. U vraagt dit dus aan in de gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven.

Uittreksel Burgerlijke Stand

Wanneer u een akte uit de burgerlijke stand aanvraagt, dan ontvangt u niet de originele akte. De akte zelf is een officieel document en blijft eigendom van de gemeente.
U kunt bij uw aanvraag kiezen uit:

 • een afschrift van de akte: dit is een kopie van de akte, mét eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte
 • een uittreksel van de akte: dit is een actuele samenvatting van de akte, zónder eventuele wijzigingen die zijn opgenomen op de originele akte

Een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand vraagt u aan in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. 

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

\