Geboorteakte
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 05-07-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/geboorteakte/
Spring naar het artikel

Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van de inschrijving van een geboorte bij de burgerlijke stand. U vraagt de geboorteakte aan bij de gemeente waar u bent geboren.

Bent u in de gemeente Rotterdam geboren? Dan kunt u een geboorteakte aanvragen. U krijgt een kopie van de akte. De originele akte blijft in bezit van de gemeente. U kunt ook een internationaal uittreksel van een geboorteakte aanvragen. Een akte of uittreksel aanvragen kan online of per post.

1. Online

Online aanvraag voor burgers

U vraagt online een akte of internationaal uittreksel aan met uw DigiD via de knop 'Akte aanvragen'.

Online aanvraag voor advocaten/notarissen

U vraagt een akte of internationaal uittreksel online aan met eHerkenning. U heeft hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig. De akte of het uittreksel wordt per post naar u opgestuurd.

2. Per post

 1. Vermeld in uw brief dat u een geboorteakte of internationaal uittreksel van uw geboorteakte wilt aanvragen.
 2. Vermeld uw persoonsgegevens, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
 3. Onderteken uw brief.
 4. Stuur een kopie van uw geldig identiteitsbewijs mee.

U krijgt de akte of het uittreksel samen met de rekening thuis gestuurd. Stuur uw brief naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

Akte aanvragen aan de balie niet mogelijk

U kunt momenteel uw akte of uittreksel niet aanvragen aan de balie. Doe uw aanvraag online of via de post. Komt u er niet uit met de aanvraag? Bel 14 010 voor ondersteuning.

Vanuit het buitenland

Woont u niet in Nederland? Gebruik het aanvraagformulier Akten en Uittreksels om de aanvraag te doen. Betalen is alleen mogelijk met iDeal. Heeft u geen iDeal? Vraag dan per post uw akte of uittreksel aan.

Op een geboorteakte staan:

 • voornamen en geslachtsnaam
 • geboortedatum (als de geboortetijd bekend is, staat deze ook vermeld)
 • geboorteplaats
 • geslacht
 • de ouder(s)
Soort aanvraag 2020
Online € 13,80
Aan de balie € 13,80
Per post € 13,80 + portokosten
 • online: uw DigiD (voor burgers) of eHerkenning (voor advocaat/notaris). Als advocaat/notaris heeft u hiervoor het KvK-vestigingsnummer en het burgerservicenummer van uw cliënt nodig.
 • post: een kopie van uw geldig identiteitsbewijs
Vanwege de genomen coronamaatregelen kan de aanvraag momenteel langer duren dan 10 werkdagen.

U kunt een akte van de burgerlijke stand aanvragen:

 • van uzelf
 • van uw kinderen
 • van uw ouder(s)
 • van uw echtgenoot of echtgenote
 • van uw geregistreerde partner
 • erfgenamen
 • van een ander, als u daarvoor gemachtigd bent
 • van een cliënt, als u advocaat of notaris bent

Machtigen
U kunt ook iemand machtigen om een akte aan te vragen. Daarvoor heeft u een machtigingsformulier nodig. Dit formulier kunt u ook afhalen bij de balie van de stadswinkel.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt de volgende documenten als identiteitsbewijs gebruiken:

 • een geldig Nederlands paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig W-document
 • een geldig Nederlands rijbewijs
 • een geldig Vreemdelingen- en Vluchtelingenpaspoort

Een internationaal uittreksel is een samenvatting van de akte. Op het uittreksel staat een uitleg in 10 talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch.

Schrijf de gemeente een brief. Vermeld in de brief dat:

 1. u per abuis een Nederlandse akte heeft gekregen
 2. u een internationaal uittreksel nodig heeft

Stuur de brief met de Nederlandse akte en een kopie van uw geldig identiteitsbewijs naar:

Gemeente Rotterdam
T.a.v. Burgerlijke Stand
Postbus 70013
3000 KR Rotterdam

U krijgt het internationale uittreksel thuis gestuurd.

Er is vrijstelling van leges voor een akte uit de Burgerlijke stand of een uittreksel BRP mogelijk.

Uw advocaat kan in het geval van een gerechtelijke procedure een akte Burgerlijke stand / uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) voor u opvragen.

Om vrijstelling van leges te krijgen, moet uw advocaat bij de aanvraag de Toevoeging van de Raad voor de rechtsbijstand meesturen, waaruit blijkt dat u in de laagste inkomenscategorie valt.

\