Drank-en Horecavergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 20-02-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/drank-en-horecavergunning/
Spring naar het artikel

Als u in uw zaak alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

U vraagt een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u in het veld 'Meesturen'.

De vergunning is onbeperkt geldig tot er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Deze veranderingen moet u direct doorgeven.

Meer informatie vindt u op de pagina horeca.

Kosten Drank- en Horecavergunning 2020
Drank- en Horecawetvergunning nieuw, overname of wijziging € 553,00
Drank- en Horecawetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende € 109,00
Drank- en Horecawetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende  € 54,00
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet € 38,00
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 34,00
 • burgerservicenummer van de ondernemer(s) en leidinggevende(n)
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De gemeente vraagt deze registratie zelf op, u hoeft dit dus niet aan te leveren
 • alle leidinggevenden die op de Drank- en Horecawetvergunning komen te staan moeten een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel. De gemeente controleert op de SVH-website of leidinggevenden een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. U kunt als ondernemer ook zelf nagaan of uw personeel een SVH-verklaring Sociale Hygiëne heeft.
 • alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben
 • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100
 • een afschrift van de statuten als het gaat om een vereniging of stichting

Een aanvraag wordt sneller afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken indient. 
Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Maximaal 8 weken. Deze termijn kan eenmalig met 8 weken worden verlengd. Als het nodig is, wordt in die tijd advies gevraagd bij andere instanties.

Een Drank- en Horecavergunning is verplicht voor:

 • horeca waar alcoholhoudende dranken worden geschonken, zoals een café of een restaurant
 • paracommerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen
 • bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres
 • als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek
 • daarna ontvangt u een definitief besluit

Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.

Overige voorwaarden

 • tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken. Meer informatie vindt u in het infoblad leidinggevenden
 • het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn
 • op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening

Meer informatie vindt u in de landelijke Drank- en Horecawet en de Horecanota 2017-2021 (pdf).

Voor meer informatie of vragen:

 • neemt u contact op met Horeca Vergunningen via e-mail
 • of belt u naar het gemeentelijke informatienummer 14 010
 • of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam
\