Drank-en Horecavergunning
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 16-07-2019
https://www.rotterdam.nl/loket/drank-en-horecavergunning/
Spring naar het artikel

Als u in uw zaak alcoholhoudende dranken verkoopt of schenkt, heeft u een drank- en horecavergunning nodig.

U vraagt een vergunning aan via de knop 'Vergunning aanvragen'.
Voor de aanvraag heeft u eHerkenning nodig.

Let op: zorg dat u bij de aanvraag alle vereiste gegevens toevoegt. Deze vindt u in het veld 'Meesturen'.

De vergunning is onbeperkt geldig tot er veranderingen zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsoppervlakte of de exploitatievorm. Deze veranderingen moet u direct doorgeven. Meer informatie vindt u op de pagina horeca.  

Kosten drank- en horecavergunning   2019  
Drank- en Horecawetvergunning nieuw, overname of wijziging €496,00
Drank- en Horecawetvergunning, aanmelden eerste leidinggevende € 98,00
Drank- en Horecawetvergunning, aanmelden tweede en volgende leidinggevende  € 48,00
Ontheffing artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet € 34,00
Ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet € 30,00
 • burgerservicenummer van de ondernemer(s) en leidinggevende(n)
 • inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De gemeente vraagt deze registratie zelf op, u hoeft dit dus niet aan te leveren
 • alle leidinggevenden die op de Drank- en Horecawetvergunning komen te staan moeten een SVH verklaring Sociale Hygiëne hebben. Leidinggevenden zijn bijvoorbeeld bestuurders, gevolmachtigden en personeel. De gemeente controleert op de SVH website of leidinggevenden een SVH verklaring Sociale Hygiëne hebben. U kunt als ondernemer ook zelf nagaan of uw personeel een SVH verklaring Sociale Hygiëne heeft.
 • alle leidinggevenden moeten ook 21 jaar of ouder zijn en mogen geen strafblad hebben
 • een plattegrond van de inrichting en/of het terras op schaal 1 : 100
 • een afschrift van de statuten als het gaat om een vereniging of stichting

Een aanvraag wordt sneller afgehandeld als u alle gevraagde informatie en stukken indient. 
Let op: voor een online aanvraag moeten de stukken die u toevoegt van het bestandstype pdf, png of jpg zijn.

Maximaal acht weken. Deze termijn kan eenmalig met acht weken worden verlengd. In die tijd wordt (als dit nodig is) advies gevraagd bij andere instanties.

Een drank- en horecavergunning is verplicht voor:
 • horeca waar alcoholhoudende dranken worden geschonken, zoals een café of een restaurant
 • paracommerciële instellingen, zoals verenigingen, stichtingen en sociëteiten die niet-bedrijfsmatig alcoholische dranken schenken
 • slijterijen

Bij goedkeuring krijgt u de vergunning op uw correspondentieadres. Als de vergunning (voor een deel) niet kan worden gegeven, dan wordt u uitgenodigd voor een zienswijzengesprek. Daarna ontvangt u een definitief besluit. Bent u het hier niet mee eens, dan kunt u binnen zes weken na de datum van het besluit bezwaar maken.
 

Overige voorwaarden

 • tijdens openingsuren moet er altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de vergunning staat. Is een leidinggevende vergunninghouder afwezig, dan is dit strafbaar. U kunt een bekeuring krijgen of uw vergunning kan worden ingetrokken. Meer informatie vindt u in het infoblad leidinggevenden
 • het horecapand moet voldoen aan de inrichtingseisen als het gaat om hoogte, oppervlakte en ventilatie. Ook moeten er toiletten zijn
 • op sommige plaatsen, zoals in cafetaria, sportkantines en op campings, mogen alleen zwak-alcoholische dranken (wijn en bier) worden verstrekt. Dit mag volgens artikel 2:34c van de Algemene Plaatselijke Verordening

Meer informatie vindt u in de landelijke Drank- en horecawet en de  Horecanota 2017-2021 (pdf).

Voor meer informatie of vragen, kunt u contact opnemen met team Horecavergunningen via horecavergunningen@rotterdam.nl of 14 010.

Of neem op een andere manier contact op met de gemeente Rotterdam.