Digitaliseringsvoucher voor micro en klein MKB
Gepubliceerd op: 16-10-2020
Geprint op: 30-11-2020
https://www.rotterdam.nl/loket/digitaliseringsvoucher/
Ga naar de hoofdinhoud

Door corona zijn de fysieke klantbezoeken aan ondernemingen drastisch gedaald. Online vindbaar en bereikbaar zijn voor klanten, en online kunnen verkopen zijn belangrijker zaken dan ooit.

De gemeente Rotterdam geeft micro en kleine MKB- bedrijven hierbij een steuntje in de rug. De subsidie Digitaliseringsvoucher is bedoeld om bedrijven te helpen omzet en/of marktbereik behouden, of te vergroten nu fysieke klantbezoeken door corona beperkt worden.

Vóór u de digitaliseringsvoucher aanvraagt

Neem eerst de gehele pagina door. Zo weet u precies

 • waarvoor de subsidie gebruikt kan worden
 • wie ervoor in aanmerking komt
 • wat u mee moet sturen

Via de knop 'Aanvragen subsidie' vraagt u de digitaliseringsvoucher aan. Om in te loggen heeft u e-Herkenning nodig.

De eenmalige subsidie kan worden verstrekt voor:

 • aanschaf van nieuwe producten of adviesdiensten voor digitalisering (tot maximaal acht uren). Deze producten of adviesdiensten dragen bij aan het behouden of vergroten van omzet en/of marktbereik.
 • verbeteren van bestaande producten, diensten of (bedrijfs-)processen door toepassing van digitalisering. Deze verbeteringen dragen bij aan het behouden of vergroten van omzet en/of marktbereik.

Voorbeelden

 • Advies voor een digitaliseringsstrategie (maximaal acht uur)
 • Een website en/of webshop opzetten of verbeteren
 • De aanschaf van een online boekings- of reserveringssysteem
 • Koppeling webshop aan voorraadadministratie en -management
 • Online leveren van diensten

De activiteiten komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking als:

 • in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat de digitaliseringsmaatregel die wordt ingezet, bijdraagt aan het behoud of het vergroten van de omzet en/of het marktbereik gedurende de klantcontactbeperkingen tijdens de COVID-19 periode.
 • in de aanvraag aannemelijk wordt gemaakt dat zowel de planning als de te verwachten resultaten realistisch en haalbaar zijn.

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond van € 200.000 is bereikt.

Aanvragen van de digitaliseringsvoucher is gratis.

Bij uw volledig ingevulde aanvraag stuurt u mee:

 • Onderbouwing aanvraag digitaliseringsvoucher (pdf)
 • Een ingevulde en ondertekende de-minimisverklaring (pdf)
 • Inschrijving handelsregister KVK (niet ouder dan 3 maanden)
 • Offerte(s) waarop duidelijk blijkt wat de nog te maken in aanmerking komende redelijke kosten zijn
 • Tot en met 8 december 2020 kunnen aanvragen worden ingediend.
 • De laatste vouchers worden uiterlijk eind december 2020 toegekend.

 

Micro en kleine MKB-bedrijven die:

 • Niet-beursgenoteerd zijn
 • Volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, minimaal drie jaar in Rotterdam zijn gevestigd
 • Minimaal 2 en maximaal 49 personen in dienst hebben
 • De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten, exclusief BTW
 • De subsidie heeft een maximum van €2.500,- per onderneming
 • Niet voor subsidie in aanmerking komen interne kosten, de aanschaf van hardware (bijvoorbeeld een computer of smartphone)
 • De kosten mogen nog niet zijn gemaakt
 • De aanvraag moet worden ingediend uiterlijk twee weken voordat u begint met de activiteiten
 • De activiteiten moeten binnen twaalf weken zijn uitgevoerd nadat u de subsidie heeft ontvangen
 • Reclame- of advertentiekosten vallen niet binnen de regeling
 • Per onderneming wordt maximaal één digitaliseringsvoucher verleend

De volledige subsidieregeling leest u op de website van officiële bekendmakingen.

Let op: voor het kunnen bekijken van de informatie op overheid.nl dient gebruik gemaakt te worden van browsers Firefox of Edge; de verouderde versie van Internet Explorer geeft een foutmelding.

 

 • Over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
 • Over andere zaken neem contact op of bel 14 010.