DigiDeal 010
Gepubliceerd op: 18-11-2020
Geprint op: 14-04-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/digideal-010/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente subsidieert gecontracteerde zorgaanbieders om eHealthtoepassingen uit te breiden of te implementeren.

De periode van aanvragen is verstreken.

De aanbieder kan subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het opschalen én borgen van eHealth toepassingen in de organisatie, inclusief het opleiden van verleners van zorg of ondersteuning en het informeren en trainen van cliënten en mantelzorgers. Het maximum aan te vragen bedrag per aanvraag is € 100.000,-. Daarvan is maximaal 40% begroot voor de aanschaf, lease en licentiekosten van eHealth toepassingen.

Het aanvragen van de subsidie is gratis.

Bij uw aanvraag levert u de volgende stukken in:

  • het Aanvraagformulier voor het werkplan (pdf)
  • het Aanvraagformulier voor de begroting (pdf)
  • statuten / bestuurs- of huishoudelijk reglement
  • een opgave van leden van bestuur (staat ook in uittreksel KvK)
  • Nadat u online subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u direct een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarin staat ook uw dossiernummer.
  • Binnen 8 weken wordt een besluit genomen. Deze termijn kan één keer worden verlengd met 12 weken. Zo lang de subsidie aanvraag niet compleet is, wordt de beslistermijn uitgesteld.
  • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt u een besluit met het bedrag en de voorwaarden.

Alleen gecontracteerde aanbieders van zorg, welzijn en jeugdhulp kunnen een aanvraag indienen op grond van deze subsidieregeling.

De activiteiten moeten voldoen aan

  • Over het aanvragen van subsidie of over de afhandeling van uw aanvraag? E-mail naar team Subsidieadministratie of bel (010) 267 48 50.
  • Over andere zaken neem contact op of bel 14 010.